Ktl-icon-tai-lieu

BÁo cáo mạch từ và máy biến áp

Được đăng lên bởi phuc-nh94
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1: ĐO LƯỜNG MỘT TẢI 3 PHA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I. Mục tiêu:
Để tìm hiểu và làm quen với các thiết bị đo và phương pháp đo lường công suất tác dụng
(W), công suất biểu kiến (VA), công suất phản kháng (VAR) và hệ số công suất PF () trong
mạch ba pha.

II. Thiết bị thí nghiệm:
1.Bô nguồn công suất Electron:

2.Đồng hồ kẹp:

3.Probe dòng Hameg – Osciloscope:

4.Tụ điện 3 pha nối tam giác:

Page 1

III. Tiến trình:
A. Lắp đặt thiết bị:
Nguồn điện ba pha được nối với một động cơ KĐB 1Hp 380 V nối Y.
Động cơ không đồng bộ, thông số:
2HP
220V/380V
( / Y )
Cos  0.8

Sơ đồ nguyên lý động cơ AC không đồng bộ gắn với tải cơ học.
+Sử dụng Watt kế:
Đồng hồ Watt kết được kết nối với 1 pha (pha c) của động cơ như hình vẽ, 2 pha còn lại
(pha a và pha b) được kết nối với 2 probe dòng cách ly.
B. Đo công suất ở trường hợp tải cân bằng - không bù:
-3 pha của động cơ được nối với 3 pha của nguồn điện (nhờ GV hướng dẫn kiểm tra trước khi
cấp điện cho tải).
-Khởi động động cơ không đồng bộ bằng cách cấp nguồn từ bộ nguồn 3 pha và giữa giá trị
điện áp không đổi (V < 200V). Đọc các giá trị của điện áp, dòng điện, hệ số công suất của
từng pha bằng đồng hồ hiển thị trên bộ nguồn, đồng hồ kẹp và probe dòng.
-Chú ý: SV nên khởi động và để động cơ chạy không tải để khoảng 5 phút nhằm ổn định các
thông số động cơ trong suốt quá trình đo.
Varms= 100.2 V
Vbrms= 99.5 V
Vcrms= 99.5 V
A
A
Iarms= 0.53
Ibrms= 0.506
Icrms= 0.504 A
-Vẽ đồ thị cho dòng điện 2 pha a và b trên cùng 1 đồ thị :
Ia(t)

Ib(t)

CH1: 0.2A/DIV
CH2: 0.2A/DIV
Time: 5 ms/DIV

Page 2

-Từ đồ thị tính giá trị dòng điện trong bảng :
Ia(t)= 0.8sin(100πt)A
Ib(t)= 0.76sin(100πt+1170) A
-Dòng điện trung tính I n=
0.06 A
-Giải thích kết quả trên
Phương pháp đồ thị:
Nguyên nhân:
-Độ lớn điện áp trên các pha của nguồn có chênh lệch rất nhỏ nên các giá trị dòng điện
phụ thuộc bởi áp từng pha nên độ lớn dòng điện cũng xuất hiện chênh lệch.
-Độ lệch pha của nguồn 3 pha không hoàn toàn bằng 1200. Nên sinh ra dòng điện mỗi
pha lệch không bằng 1200.
-Do tải (động cơ) không lý tưởng. Có sự chênh lệch trở kháng hay R  0 cũng là nguyên
nhân dẫn đến dòng điện mỗi có độ lớn khác nhau và lệch pha không bằng 1200.
Từ các nguyên nhân trên và dòng trên dây trung tính bằng tổng hợp các dòng trên các
dây còn lại. Vì thế sự chênh lệch đã làm nảy sinh dòng trung tính (dù rất nhỏ).

Phương pháp đại số giải mạch:

Page 3

Các giá trị điện áp:
.

E A  E A00
.

E B  E B   1200
.

E C  EC 1200
Các giá trị dòng đi...
Page 1
Bài 1: ĐO LƯỜNG MT TI 3 PHA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I. Mc tiêu:
Để tìm hiu và làm quen vi các thiết b đo và phương pháp đo lường công sut tác dng
(W), công sut biu kiến (VA), công sut phn kháng (VAR) và h s công sut PF () trong
mch ba pha.
II. Thiết b thí nghim:
1.Bô ngun công sut Electron:
2.Đồng h kp:
3.Probe dòng Hameg Osciloscope:
4.T đin 3 pha ni tam giác:
BÁo cáo mạch từ và máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁo cáo mạch từ và máy biến áp - Người đăng: phuc-nh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
BÁo cáo mạch từ và máy biến áp 9 10 946