Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo mô phỏng mạch điện tử

Được đăng lên bởi phamtam_1986
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2118 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÁO CÁO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ

GVHD: Nguyễn Ngọc Tâm

GIỚI THIỆU
I- MỤC ĐÍCH Ý NGHIÃ MÔN HỌC:
Môn thực tập điện tử là một môn cơ sở giúp cho chúng ta nắm vững hơn
về kiến thức điện tử cơ bản, điện tử công suất….
Hiện nay, với sự hỗ trợ của máy tính việc thử nghiệm và chế tạo các mạch
điện trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhờ có những phần mềm hỗ trợ này, cho phép
người chế tạo đỡ tốn thời gian cho việc thử nghiệm nhiều lần trên thực tế và
việc thiết kế thuận lợi hơn nhiều. Có rất nhiều phầm mềm liên quan đến thiết kế
và mô phỏng điện. Giúp cho ta có thể quan sát được các đặc tuyến làm việc của
linh kiện điện tử cũng như các bo mạch ứng dụng trong các lĩnh vực khác
nhau… Từ đó ta có thể thực nghiệm trên mô phỏng, tìm ra những hạn chế cũng
như ưu khuyết điểm của các thiết bị được ứng dụng trong cuộc sống. Đồng thời
qua đó giảm đi rất nhiều khó khăn cũng như kinh tế trong lĩnh vực nghiên cứu
và thực nghiệm.
Trong giới hạn bài này, nhóm chúng tôi xin giới thiệu phần mềm
ELECTRONIC WORKBENCH. Đây là một phần mềm mô phỏng trực quan về
điện tử, dễ thao tác với người sử dụng..

Thực hiện: Nhóm 10

Trang 1

BÁO CÁO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ

GVHD: Nguyễn Ngọc Tâm

TÌM HIỂU PHẦN MỀM ELECTRONICS WORKBENCH (EWB)
PHẦN I : CÁC THANH CHỨC NĂNG
Sau khi việc khởi động phần mềm EWB 5.12 hoàn tất, vào phần mềm ta thấy trên
màn hình máy tính có các thanh như sau:
THANH TRÌNH ĐƠN
Thanh trình đơn
chứa các lệnh
menu chính. Trong lệnh menu chính có chứa các lệnh menu con hỗ trợ cho việc mô
phỏng mạch điện.
1. File: Trong trình đơn này chứa các lệnh như sau:
- New: Mở cửa sổ thiết kế mới chưa được đặt tên (Untitled).
Nếu chuyển sang một mạch điện khác, chương trình sẽ nhắc
lưu lại mạch điện trong màn hình thiết kế trước khi mở màn
hình thiết kế khác.
Khi khởi động chương trình, cửa sổ thiết kế mạch mới sẽ tự
động xuất hiện.
- Open: Mở một tập tin mạch điện đã được lưu trước đây. Bình
thường, hộp thoại Open sẽ xuất hiện. Nếu cần thiết có thể
chuyển đổi qua lại giữa các ổ đĩa hay các thư mục có chứa tập
tin cần mở. Chương trình chỉ mở những tập tin có phần mở
rộng là : *.CA*, * .Cd*, và *.Ewb (trong môi trường
Windows).
- Save: Lưu tập tin mạch điện hiện hành. Thông thường, hộp
thoại lưu trữ tập tin sẽ xuất hiện. Có thể chọn thư mục hoặc
chuyển đổi ổ đĩa trong hộp thoại lư trữ. ối với người sử dụng
hệ điều hành Windows, phần mở rộng của tập tin mạch điện sẽ
là .EWB tự động cộng thêm vào. Ví dụ : mạch điện có tên là
DaoDong sẽ được lưu lại dưới dạng tập tin của chương trình
là : DaoDong.EWB....
BÁO CÁO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ GVHD: Nguyễn Ngọc Tâm
GIỚI THIỆU
I- MỤC ĐÍCH Ý NGHIÃ MÔN HỌC:
Môn thực tập điện tử một môn sở giúp cho chúng ta nắm vững hơn
về kiến thức điện tử cơ bản, điện tử công suất….
Hiện nay, với sự hỗ trợ của máy tính việc thử nghiệm và chế tạo các mạch
điện trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhờ có những phần mềm hỗ trợ này, cho phép
người chế tạo đỡ tốn thời gian cho việc thử nghiệm nhiều lần trên thực tế
việc thiết kế thuận lợi hơn nhiều. Có rất nhiều phầm mềm liên quan đến thiết kế
mô phỏng điện. Giúp cho ta có thể quan sát được các đặc tuyến làm việc của
linh kiện điện tử cũng như các bo mạch ứng dụng trong các lĩnh vực khác
nhau… Từ đó tathể thực nghiệm trênphỏng, tìm ra những hạn chế cũng
như ưu khuyết điểm của các thiết bị được ứng dụng trong cuộc sống. Đồng thời
qua đó giảm đi rất nhiều khó khăn cũng như kinh tế trong lĩnh vực nghiên cứu
và thực nghiệm.
Trong giới hạn bài này, nhóm chúng tôi xin giới thiệu phần mềm
ELECTRONIC WORKBENCH. Đây một phần mềm phỏng trực quan về
điện tử, dễ thao tác với người sử dụng..
Thực hiện: Nhóm 10 Trang 1
Báo cáo mô phỏng mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo mô phỏng mạch điện tử - Người đăng: phamtam_1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo mô phỏng mạch điện tử 9 10 960