Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn học thiết kế kè bản tựa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO MÔN HỌC
THỦY CÔNG
CHUYÊN ĐỀ: THIẾT KẾ KÈ BẢN TỰA
d1
t

H
d2

Lt
B2

B1
B

GVHD: TRẦN VĂN HỪNG
10/09/10

1

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM KÈ BẢN TỰA
1. TRẦN MINH ĐIỀN
2. HỒNG MIHN THUẤN
3. ĐINH VĂN DŨNG
4. ĐẬU ĐỨC LỘC

10/09/10

1050430
1050505
1050422
1050459

2

Một số hình ảnh kè bản tựa

10/09/10

3

10/09/10

4

10/09/10

5

Ở đây ta kiểm tra 2 vị trí.
• Tường đứng ngàm vào bản
đáy
• Bản đáy phần B2

THE END
10/09/10

67

Cám ơn các bạn đã
quan tâm theo dõi..!

10/09/10

68

...
10/09/10 1
BÁO CÁO MÔN H C
TH Y CÔNG
CHUYÊN Đ : THI T K KÈ B N T A
GVHD: TR N VĂN H NG
H
d
2
d
1
B
1
B
2
B
t
L
t
Báo cáo môn học thiết kế kè bản tựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn học thiết kế kè bản tựa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo môn học thiết kế kè bản tựa 9 10 235