Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn xử lý ảnh

Được đăng lên bởi quangquan204-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xử lý ảnh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị liên
quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng
xử lý… và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên quan đến xử lý
ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm ảnh số đã trở nên thông
dụng với hầu hết mọi người trong xã hội và việc thu nhận ảnh số bằng các thiết bị
cá nhân hay chuyên dụng cùng với việc đưa vào máy tính xử lý đã trở nên đơn giản.
Xử lý ảnh là một ngành khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành
khoa học khác. Hiện nay nó đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm và
1

Xử lý ảnh

đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên hệ kỹ sư, cử nhân ngành Công
nghệ thông tin. Với đề tài "Tìm hiểu về định dạng ảnh PCX, trên cơ sở đó viết
chương trình giải thuật đọc hiện ảnh", sau một thời gian nghiên cứu về đề tài này,
chúng em đề cập đến một số vấn đề về định nghĩa, cách biểu diễn, giải thuật…
liên quan đến định dạng ảnh PCX.
Mặc dù rất cố gắng nhưng chúng em không tránh khỏi những sai sót. Vì
vậy chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn để
nhóm hoàn thiện hơn nữa về để tài này tốt hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Lương Mạnh Bá - Bộ môn
Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý giáo dục đã hướng dẫn và chỉ dạy tận tình
để phần tìm hiểu và ứng dụng của chúng em được hoàn thành.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1 – TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH DẠNG ẢNH PCX
1.1. Khái niệm chung về ảnh
Ảnh có thể hiểu là quá trình sao chụp hoặc phác họa lại các hình ảnh ngoài
tự nhiên. Sau khi thu được sau quá trình số hóa thường được lưu lại cho các quá
trình xử lý tiếp theo hay truyền đi.
Các file ảnh lưu trữ trên máy tính được tổ chức theo một cấu trúc nào đó
tương tự các loại file dữ liệu khác. Dựa vào cấu trúc này, các chương trình ứng
dụng khác nhau có thể cùng đọc và hiển thị được file ảnh.

2

Xử lý ảnh

Có nhiều file ảnh với cấu trúc khác nhau, ví dụ như file ảnh .bmp, .jpg,
.jpeg, .gif, .pcx, .png… Tuy các định dạng này khác nhau, song chúng đều tuân theo
một cấu trúc chung nhất đinh. Thông thường, một tệp ảnh bất kỳ bao gồm 3 phần:
- Phần đầu tệp (Header).
- Dữ liệu nén (Data Image).
- Bảng màu (Palette Color).
* Quá trình xử lý ảnh: Trong quá trình xử lý ảnh, đầu tiên phải tiến hành
đọc tệp ảnh và chuyển vào bộ nhớ của máy tính dưới dạng ma trận số liệu ảnh.
Khi lưu trữ dưới dạng tệp, ảnh là một khối gồm một số các byte. Để đọc đúng tệp
ảnh chúng ta cần hiểu ý nghĩ...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị liên
quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng
xử lý… và giá cả đã giảm đến mức y nh các thiết bliên quan đến xử lý
ảnh đã không còn là thiết bị chun dụng nữa. Khái niệmnh sđã trn tng
dụng với hầu hết mọi người trong xã hội việc thu nhận ảnh số bằng các thiết bị
nhân hay chuyên dụng cùng với việc đưa vào máy tính xlý đã tr n đơn gin.
Xử lý ảnh một ngành khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành
khoa học khác. Hiện nay đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm và
Xử lý ảnh
1
Báo cáo môn xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn xử lý ảnh - Người đăng: quangquan204-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo môn xử lý ảnh 9 10 229