Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo năng lượng_thủy điện

Được đăng lên bởi Phi Long
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH


KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

TIỂU LUẬN

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:

ThS. HOÀNG TRÍ
ĐỖ ĐÌNH NHÂN

MSSV:

10103101

Lớp:
Khoá:

101032A
2010 - 2014

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2013

LỜI CẢM ƠN
Để thực hiện được đề tài này, môn học năng lượng và quản lý năng lượng đã cung cấp
các tài liệu, kiến thức cần thiết. Nó không những giúp em cũng cố và vận dụng những
kiến thức đã học ở nhà trường vào trong thực tế công việc, mà còn tạo điều kiện giúp em
tiếp cận và am hiểu hơn về lĩnh vực năng lượng trong thực tế.
Mặc dù rất cố gắng, nhưng vì kiến thức và kinh nghiệm không cho phép, cho nên trong
quá trình làm đề tài em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy, kính mong thầy thông
cảm và tận tình chỉ bảo.
Em xin chân thành tỏ long biết ơn đến thầy Hoàng Trí, giáo viên trực tiếp hướng dẫn
trong suốt qua trình thực hiện bài tiểu luận. Sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và động viên
của Thầy đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thành bài tiểu luận này.
Để thực hiện được đề tài này, môn học năng lượng và quản lý năng lượng đã cung cấp
các tài liệu, kiến thức cần thiết. Nó không những giúp em cũng cố và vận dụng những
kiến thức đã học ở nhà trường vào trong thực tế công việc, mà còn tạo điều kiện giúp em
tiếp cận và am hiểu hơn về lĩnh vực năng lượng trong thực tế.
Mặc dù rất cố gắng, nhưng vì kiến thức và kinh nghiệm không cho phép, cho nên trong
quá trình làm đề tài em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy, kính mong thầy thông
cảm và tận tình chỉ bảo.
Em xin chân thành tỏ long biết ơn đến thầy Hoàng Trí, giáo viên trực tiếp hướng dẫn
trong suốt qua trình thực hiện bài tiểu luận. Sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và động viên
của Thầy đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thành bài tiểu luận này.

Năng lượng thủy triều

Page 2

Đập thủy điện Đại Ninh

Năng lượng thủy triều

Page 3

MỤC LỤC
Trang
LỜI CÁM ƠN ................................................................................................................... 2
MỤC LỤC ......................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN................................................................ 5
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .................................................................... 7
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỦY ĐIỆN ...................................................... 10
KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ ..............
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
TIỂU LUẬN

 ThS. HOÀNG TRÍ
 ĐỖ ĐÌNH NHÂN
 10103101
 101032A
 2010 - 2014
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2013
báo cáo năng lượng_thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo năng lượng_thủy điện - Người đăng: Phi Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
báo cáo năng lượng_thủy điện 9 10 349