Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo nano

Được đăng lên bởi Simon Phạm
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.GIỚITHIỆU
Hoahồng thuộc về trường phái yểu điệu "quyến rũ".Hìnhảnhgiọt nước đọng trên hoa hồng tròn
trĩnh, lung linh trong ánh nắng nhưng không di động. Lấm tấm những giọt mưa như làm hoa
đẫm lệ. Giọt nước bám chặt, dù lật ngược đóa hoa giọt nước cũngkhôngrơi xuốngđất.Đem một
cánh hoa hồng đến tặng người yêu cũng đừng quên rắc nước lên hoa làm tăng cái vẻ đài các
và nói lên cái tình "gắn bó" như nước vớihoa.
Trở lại thực tế khoa học,chúngtacũngnhaunghiêncứunguyênnhânnào làm giọt nước di động
trên lá sen nhưng lại bất động trên hoahồng.Tìmsự khác biệt giữa cấu trúc vi mô của hai loài
thực vật này và khám phá một loại bề mặt với cái tên khoa học làbềmặt "cực ghét" nước
(superhydrophobic surface).

2.BỀ MẶT HOA HỒNG
Ở cấp độ vĩ mô (kích thước m, cm), hình dạng bề mặt làm giảm sức cản của không khí hay nước.Ở cấp độ trung mô
(kích thước mm, micromét).Ở cấp độ vi mô nanomét, sự tương tác giữa phân tử của hai môi trường khác nhau dẫn
đến sức căng bề mặt, sự thấm ướt, sự bám dính (adhesion), tính ghét nước hydrophobicity) và thích nước
(hydrophilicity). Sự thấm ướt liên quan đến sự dính (adhesion) và bề mặt "thích" nước (hydrophylic). Có những ứng
dụng cần sự không thấm ướt và ta phải nhờ đến những bề mặt "ghét" nước (hydrophobic). Bề mặt thích nước như
kim loại, thủy tinh sẽ làm nước chảy loang ra làm thành một vũng nhỏ dính vào bề mặt. Bề mặt ghét nước làm cho
nước co lại thành hạt tròn giống như viên bi có thể di động qua lại. Chảo rán phủ lớp Teflon [3] không dính là bề mặt
ghét nước thông dụng trong nhà bếp. Hình dạng một giọt nước trên bề mặt thích nước và ghét nước được phác họa
trong Hình 1

Góc tiếp xúc (contact angle) q mà ta có thể quan sát dễ dàng từ các giọt nước trên các loại bề mặt là một lượng dễ đo đạc nhưng cũng là một
biến số vĩ mô cực kỳ quan trọng biểu hiện những tương tác giữa các phân tử nước và phân tử của bề mặt chất rắn. Góc tiếp xúc là một biến số
cho biết độ ghét/thích nước của bề mặt. Khi góc tiếp xúc nhỏ hơn 90°, ta có bề mặt thích nước, lớn hơn 90° là bề mặt ghét nước (Hình 1). Nếu
có sự tương thích giữa phân tử nước và phân tử chất rắn ta có bề mặt thích nước, càng tương thích góc tiếp xúc càng nhỏ tiến đến trị số zero.
Ngược lại, nếu chúng "ghét" nhau ta sẽ có hiện tượng "đèn nhà ai nấy sáng", các phân tử nước không giao thiệp với anh láng giềng chất rắn;
giọt nước sẽ co tròn và góc tiếp xúc trở thành góc tù. Khi góc tiếp xúc lớn hơn 150°, bề mặt trở nên "cực ghét" nước (superhydrophobic). Giọt
nước co lại thành hình cầu như t...
1.GIỚITHIỆU
 ! "#
$%&'&()*+,-.-./ .&0.
1.&2 !3.'4%+5&67'8 !)*9:;-<=..
4"'>"(!&"&0.?@0
08&"(38!'!
AB&CD) %E"F"G0&0. !+'
"&H=&C3-"A.HD)3/-E.*I&0
D600)..&C3.4!") '&03.4DJ!
KH=+3HL=M
báo cáo nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo nano - Người đăng: Simon Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
báo cáo nano 9 10 207