Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Nghiên Cứu Ngành Điện

Được đăng lên bởi BUICHU9x
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PHÒNG NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG
1. Giới thiệu tổng quan về ngành điện Việt Nam
2. Phân tích nguồn cung điện
2.1 Thủy điện
2.2 Nhiệt điện
3. Phân tích nguồn cầu điện
4. Đánh giá hiệu quả đầu tư
4.1 Chi phí đầu tư
4.1.1

Thủy điện

4.1.2

Nhiệt điện

4.2 Giá bán điện
4.3 Hiệu quả đầu tư
5. Rủi ro và triển vọng của ngành điện
5.1 Rủi ro
-

Vấn đề độc quyền EVN

-

Thời tiết

-

Các yếu tố đầu vào của nhiệt điện

-

Thời gian xây dựng và kỹ thuật

-

Lãi suất

-

Tỷ giá

5.2 Triển vọng
-

Nhu cầu ngày càng tăng

-

Triển vọng từ việc điều chỉnh giá bán điện

-

Mục tiêu xây dựng thị trường điện cạnh tranh

6. Các công ty trong cùng ngành

NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

PHÒNG NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI VIỆT NAM
1. Giới thiệu tổng quan về ngành điện Việt Nam
Đến thời điểm hiện tại điện vẫn là ngành có tính độc quyền cao khi hiện nay
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là người mua và người bán điện duy
nhất trên thị trường. EVN là một trong 6 tập đoàn mạnh của đất nước, giữ
vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế.
EVN có nhiệm vụ quyết định chiến lược, định hướng chiến lược phát triển
ngành điện, phát triển các dự án điện, cân đối nguồn cung và nhu cầu tiêu
thụ trong nước. Với vai trò tuyệt đối trong ngành điện, EVN có quyền quyết
định gần như tất cả các vấn đề trong ngành như việc mua điện từ đâu, giá
mua điện …
Ngành điện hiện nay vẫn đang là ngành có nhu cầu lớn hơn khả năng sản
xuất trong nước. Tình trạng thiếu điện Việt Nam vẫn còn tiếp tục xảy ra, đặc
biệt là vào mùa khô khi các dự án thủy điện thiếu nước. Nguyên nhân chính
của hiện tượng này là do giá điện thương phẩm hiện nay còn thấp, không
khuyến khích được tư nhân đầu tư mạnh vào các dự án nhiệt điện mà tập
trung chủ yếu vào các dự án thủy điện với chi phí vận hành thấp nên ngành
điện nước ta hiện nay đang lệ thuộc rất lớn vào thủy điện.
Việc đầu tư trong ngành được sự khuyến khích và hỗ trợ rất nhiều từ phía
Chính phủ, gần đây nhất trong Công văn số 1465 và số 1472/TTg-QHQT,
Chính Phủ có đưa ra những phương án hỗ trợ phát triển ngành điện, thiết
thực nhất, có thể nói đến là việc hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp từ Ngân
hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) của WB để đầu tư các dự án
điện.
Các nguồn sản xuất điện nước ta hiện nay chủ yếu là từ nhiệt điện và thủy
điện. Các nguồn năng lượng tái tạo hiện đang được ứng dụng thử nghiệm
tại 1 số dự án. Trong quy hoạch nguồn cung ứng điện trong tương lai, các...
Đ
ÁN Đ
U TƯ NGÀNH NĂNG LƯ
NG VI
T NAM
NGÀNH ĐIN VIT NAM
Báo Cáo Nghiên Cứu Ngành Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Nghiên Cứu Ngành Điện - Người đăng: BUICHU9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo Cáo Nghiên Cứu Ngành Điện 9 10 212