Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu

Được đăng lên bởi Nga Ngừ
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Môn học

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA
BÁO CÁO

SỮA CỪU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA CỪU

GVHD: Th.S Đặng Thị Ngọc Dung
Sinh viên thực hiện
Võ Thị Yến Nhi
Võ Kiều Thy Nga
Lê Ngọc Thiện

13116094
13116079
13116136

Đặng Thị Thiện

13116135

Sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu
1

Thành phố Hồ Chí Minh 12/2015
MỤC LỤC

Sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu
2

DANH MỤC BẢNG
Bảng
1
2

Tên
Thành phần dinh dưỡng có trong sữa cừu

Trang
2
3

3

Các tính chất vật lý của sữa cừu
Tỉ lệ phần trăm các acid béo trong sữa bò và cừu

4

Thành phần Triglycerol trong sữa cừu và sữa bò

8

5

Sự khác biệt về hàm lượng vitamin và khoáng chất

10

6

Ảnh hưởng của thời gian bảo quản

20

7

Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản

20

8

10 nước sản xuất sữa cừu hàng đầu thế giới

22

Sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu
3

7

I.

Giới thiệu
Sữa là một chất lỏng màu trắng đục được tạo ra bởi con cái ở động vật có vú (bao

gồm cả động vật đơn huyết). Khả năng tạo ra sữa là một trong những đặc điểm phân định
động vật có vú. Sữa được tạo ra làm nguồn dinh dưỡng ban đầu cho các con sơ sinh trước
khi chúng có thể tiêu hóa các loại thực phẩm khác. Sữa được tiết ra ban đầu gọi là sữa
non có chứa các kháng thể từ mẹ để cung cấp cho con non, do đó sữa non giúp con non
giảm nguy cơ bị nhiễm một số bệnh. Thành phần chính xác của sữa giữa các loài là khác
nhau nhưng thành phần chính của sữa gồm: chất béo, protein, đường lactose, vitamin,
khoáng chất và nước.
Trên khắp thế giới, có hơn 6 tỉ khách hàng tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa.
Sữa là một loại chất giúp cải thiện dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đặc biệt ở các nước
đang phát triển.Trong tất cả các loại sữa hiện nay thì sữa cừu là một sản phẩm đầy tiềm
năng với các thành phần dinh dưỡng cao hơn hẳn cho với sữa bò và sữa dê.
Cải tiến trong chăn nuôi và công nghệ chăn nuôi cừu cung cấp hứa hẹn quan trọng
trong việc giảm nghèo và suy dinh dưỡng ở một số nước trên thế giới. Với việc tìm kiếm
nguồn thu nhập từ trang trại thay thế , một vài nước đã có sự quan tâm trong sản xuất sữa
cừu ở miền bắc châu Âu như Australia , Ấn Độ , New Zealand , và Hoa Kỳ. Điểm hấp
dẫn là vốn đầu tư thấp , hạn chế yêu cầu đất đai , tỷ suất lợi nhuận ...



 !"#$
!%!%
$ !"#$$
&'()*)&+)
,-,./0,1
2*34, 5655789:
2,;+<)= 565578>9
?.),1 56557567
()*,1 5655756@

1
báo cáo sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu - Người đăng: Nga Ngừ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
báo cáo sữa cừu và các sản phẩm từ sữa cừu 9 10 408