Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo "Tách chiết cafein từ phế liệu chè Việt Nam; Tách chiết nicotin từ phế liệu thuốc lá và chuyển nó thành nicotinamit (tức Vitamin PP)"

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5040 lần   |   Lượt tải: 1 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo "Tách chiết cafein từ phế liệu chè Việt Nam; Tách chiết nicotin từ phế liệu thuốc lá và chuyển nó thành nicotinamit (tức Vitamin PP)" - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo "Tách chiết cafein từ phế liệu chè Việt Nam; Tách chiết nicotin từ phế liệu thuốc lá và chuyển nó thành nicotinamit (tức Vitamin PP)" 9 10 632