Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG: Mạch điều chế AM

Được đăng lên bởi Le Phi Hoang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5914 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG
Nhóm 4

Đặng Văn Quốc
Trương Tiến Vĩ Sơn
Võ Hữu Lộc
Trương Hải Long

Bài 1: Mạch điều chế AM – 2

-

Tín hiệu ra của mạch điều chế AM bị triệt sóng mang

-

Khi thay đổi tần số cosωt vào thì tín hiệu điều chế có biên độ không thay đổi

nhưng tần số của tín hiệu cần điều chế thay đổi

-

Tín hiệu ra từ bộ nhân tín hiệu sẽ nhân tần số của tín hiệu vào và tần số sóng mang

-

Tác dụng của bộ dịch pha đi một khoảng 900 tức là nằm khoảng giữa của núm điều

chỉnh
-

Do đó để tín hiệu ra của mạch điều chế AM hồi phục thì phải điều chỉnh mức g và

G của bộ cộng

Tín hiệu ra từ Rectifier trong bộ Utilities chỉnh lưu tín hiệu ra từ bộ AM nên tín
hiệu ra chỉ có thành phần dương :

-

Bộ Utilities là bộ tổng hợp với nhiều module như chỉnh lưu, chỉnh lưu và lọc

thông thấp…có tác dụng giúp phục hồi tín hiệu nguyên mẫu trước khi đem điều chế
-

Tín hiệu ra từ mạch lọc thông thấp

- Tác dụng của bộ lọc thông thấp trong mạch giúp lọc đi những tần số cao để hồi
phục lại những tín hiệu có tần số thấp và lọc đi những gợn sóng trong điều chế vì tín hiệu
điều chế thường là những tín hiệu có tần số thấp được truyền đi dựa vào sóng mang cao
tần 100KHz.
Câu 2

Sơ đồ khối quá trình điều chế và giải điều chế AM:

AM = E.m.cosµt.cosωt + E.cosωt

Trong đó E là biên độ tín hiệu điều chế
m là hằng số độ sâu tín hiệu cần điều chế
µ và ω là tần số sóng điều chế và tần số sóng mang tín hiệu

Câu 3

Bộ dịch pha

Dịch pha là giai đoạn chuyển đổi giữa đầu vào và đầu ra. Sự chuyển đổi này là giai đoạn
điều chỉnh bởi người sử dụng . Các dải tần số hoạt động có thể được chọn bằng cách
chuyển đổi PCB gắn trên.
Dịch pha là có khả năng thay đổi độ lớn của giai đoạn 360 độ qua 2 bước .Tăng mạch
mở thông qua các dịch pha cơ bản là thống nhất cho tất cả các giai đoạn, nhưng lưu ý của
giai đoạn chuyển đổi, là một chức năng của tần số .Đ ây không phải là một thay đổi giai
đoạn băng rộng do đó tất cả các thành phần tần số của một tín hiệu quang phổ phức tạp
không được chuyển bởi các giai đoạn tương tự.

Bộ UTILITIES

Một so sánh tín hiệu với TTL đầu ra và CLIPPER lưỡng cực đầu ra, cho bình phương
dạng sóng tương tự. Mức so sánh ngưỡng có thể được thiết lập theo yêu cầu áp dụng một
DC volt-là đầu vào REF. CLIPPER có thể được thiết lập bằng cách điều chỉnh chuyển
mạch DIP SW1 và SW2.
So sánh sẽ vuông một tín hiệu tương tự và cung cấp một mức đầu ra TTL tiêu chuẩn mức
ngưỡng chuyển đổi được xác định bởi mức điện áp đầu vào REF thứ.
SLIPPER sẽ khuyếch đại tín hiệu tương...
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG
Nhóm 4 Đặng Văn Quốc
Trương Tiến Vĩ Sơn
Võ Hữu Lộc
Trương Hải Long
Bài 1: Mạch điều chế AM – 2
- Tín hiệu ra của mạch điều chế AM bị triệt sóng mang
- Khi thay đổi tần số cosωt vào thì tín hiệu điều chế có biên độ không thay đổi
nhưng tần số của tín hiệu cần điều chế thay đổi
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG: Mạch điều chế AM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG: Mạch điều chế AM - Người đăng: Le Phi Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG: Mạch điều chế AM 9 10 496