Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành điều khiển khí nén

Được đăng lên bởi cao-cuong-nguyen
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 13876 lần   |   Lượt tải: 39 lần
BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU:..........................................................................................2
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG ĐIỀU KHIỂNKHÍ NÉN................................3
1.Khái quát chung về khí nén..................................................................... ..3
1.1.1. Ưu điểm:............................................................................................3
1.1.2. Nhược điểm:.......................................................................................3
2. Cơ cấu chấp
hành........................................................................................4
2.1. Khái niệm................................................................................................4
2.2. Xy lanh....................................................................................................4
2.2.1 Xy lanh tác động đơn ( xylanh tác động môt chiều)............................4
2.2.2. Xy lanh tác động 2 chiều (xy lanh tác động
kép)................................4
PHẦN II :CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
1. Khái niệm...................................................................................................6
2. Các phần tử khí nén....................................................................................7
2.1. Van đảo
chiều...........................................................................................7
2.2. Van chặn.................................................................................................17
2.3. Van tiết lưu.............................................................................................19
3. Thiết kế điều khiển điện- khí nén...............................................................39
3.1. Nguyên tắc thiết kế:................................................................................42
3.2.. Điều khiển theo tầng:.............................................................................42

SVTH:NGUYỄN CAO CƯỜNG - ĐH ĐIỆN 3A

Page 1

BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

LỜI NÓI ĐẦU:
Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ,các thiết bị Điện-Khí nén
được ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong hầu
hết các lĩnh vực kinh tế-kĩ thuật cũng như trong đời sống xã hội
Vấn đề tự động hóa trong công nghiệp để giảm bớt lao động chân tay
là một trong những đề tài được các bạn sinh viên,các thầy cô ở trường kĩ
thuật quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất.Nhận thức rõ được tầm quan
trọng đó,c...
BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU:..........................................................................................2
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG ĐIỀU KHIỂNKHÍ NÉN................................3
1.Khái quát chung về khí nén..................................................................... ..3
1.1.1. Ưu điểm:............................................................................................3
1.1.2. Nhược điểm:.......................................................................................3
2. Cơ cấu chấp
hành........................................................................................4
2.1. Khái niệm................................................................................................4
2.2. Xy lanh....................................................................................................4
2.2.1 Xy lanh tác động đơn ( xylanh tác động môt chiều)............................4
2.2.2. Xy lanh tác động 2 chiều (xy lanh tác động
kép)................................4
PHẦN II :CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
1. Khái niệm...................................................................................................6
2. Các phần tử khí nén....................................................................................7
2.1. Van đảo
chiều...........................................................................................7
2.2. Van chặn.................................................................................................17
2.3. Van tiết lưu.............................................................................................19
3. Thiết kế điều khiển điện- khí nén...............................................................39
3.1. Nguyên tắc thiết kế:................................................................................42
3.2.. Điều khiển theo tầng:.............................................................................42
SVTH:NGUYỄN CAO CƯỜNG - ĐH ĐIỆN 3A Page 1
Báo cáo thực hành điều khiển khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành điều khiển khí nén - Người đăng: cao-cuong-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Báo cáo thực hành điều khiển khí nén 9 10 742