Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành môn : KT mạch điện tử

Được đăng lên bởi nguyenhieu171194
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lớp ĐTử 2-K59.

Bài báo cáo thực hành
Môn: KT Mạch Điện Tử
Nhóm:……………………………………………………………………..
Bài 1: Mạch kđ ghép tầng
 Là một thiết bị gồm có nhiều khối kết hợp lại, mỗi khối lại có nhiều tầng
khuếch đại được mắc nối tiếp với nhau và khi mắc nối tiếp thương được sử
dụng một số kiểu ghép sau:
- Kiểu ghép tầng trực tiếp.
- Kiểu ghép tầng RC.
- Kiểu ghép tầng biến trở.

1.Mạch kđ ghép tầng trực tiếp
- Là mạch thường được dùng trong các mạch kđ công suât âm tần.
*Sơ đồ:
VC C
R 5
R 1

R 3
C 4
U R
Q 2

C 1
U v

Q 1

R 2

R 4

R 6
C 2

C 3

2.Mạch kđ ghép tầng kiểu RC.

-

Nguyên lý hoạt động.
Hoạt động của mạch khuếch đại: Tín hiệu xoay chiều được đưa vào
cực B, tín hiệu ra được lấy trên cực C của Tranzito T2, qua tụ nối tầng
CB tín hiệu được đưa sang cực B của Tranzito T1 để tiếp tục khuếch
đại. Ưu điểm: Đơn giản Nhược điểm: Tầng khuếch đại ghép RC
thường có tiêu tán nhiệt năng trên các tải Rc và Ra nên có hiệu suất
thấp:



Chức năng Rc: là điện trở tải R1, R2: Điện trở tạo thiên áp cho T1
CB: là tụ nối tầng đưa tín hiệu ra của tầng đầu vào vào lối vào của tầng
sau, đồng thời làm nhiệm vụ cách ly điện áp một chiều giữa tầng trước
và tầng sau.

Sơ đồ :

Bộ môn kỹ thuật mạch điện tử.

Lớp ĐTử 2-K59.

3. Mạch kđ ghép tầng biến áp.


Nguyên lý hạt động: Hoạt động: Tín hiệu xoay chiều được đưa vào cực B, tín
hiệu ra ở cực C của Tranzito T1 được đưa vào cuộn sơ cấp của biến áp, tín
hiệu lấy ra trên cuộn thứ cấp được đưa sang cực B của Tranzito T2 để tiếp tục
khuếch đại.



Nhiệm vụ các linh kiện trong mạch Biến áp được sử dụng làm nhiệm vụ ghép
tầng: đưa tín hiệu xoay chiều từ tầng trước ra tầng sau và cách ly điện áp một
chiều giữa hai tầng. Đồng thời biến áp còn phối hợp trở kháng tốt giữa các
tầng bằng cách quấn số vòng L1, L2 thích hợp.

Sơ đồ:
Ưu điểm:Phối hợp được điện trở kháng giữa các tầng do đó khai thác được tối ưu
hệ số khuếch đại, hơn nữa cuộn sơ cấp biến áp có thể đấu song song với tụ để
cộng hưởng với mạch khi mạch khuếch đại ở một tần số cố định.
Nhược điểm: Nếu mạch hoạt động ở dải tần số rộng thì gây méo tần số, mạch chế
tạo phức tạp và chiếm nhiều diện tích.

Baì 2: Mạch KĐ Dranglington.
-

hệ số kđ dranglington  βD.
Hệ số kđ tầng 1: β1
Hệ số kđ tầng 2: β2.

Bộ môn kỹ thuật mạch điện tử.

Lớp ĐTử 2-K59.
V C C
R 1
R

T 1

T 2
C 1
U r
R 2
R

Sơ đồ:

Bài 3 : Mạch KĐ Vi Sai.
-

Là để tìm ra hiệu số, hoặc sai số giữa 2 điện áp mà mỗi điện áp có thể
được nhân với một vài hằng số nào đó. Các hằng số này xác định nhờ các
điện trở.

-

CT:

-

in và...
Lớp ĐTử 2-K59.
Bài báo cáo thực hành
Môn: KT Mạch Điện Tử
Nhóm:……………………………………………………………………..
Bài 1: Mạch kđ ghép tầng
một thiết bị gồm nhiều khối kết hợp lại, mỗi khối lại nhiều tầng
khuếch đại được mắc nối tiếp với nhau và khi mắc nối tiếp thương được sử
dụng một số kiểu ghép sau:
- Kiểu ghép tầng trực tiếp.
- Kiểu ghép tầng RC.
- Kiểu ghép tầng biến trở.
1.Mạch kđ ghép tầng trực tiếp
- Là mạch thường được dùng trong các mạch kđ công suât âm tần.
*Sơ đồ:
Q 1
C 3
C 2
C 4
Q 2
R 2
R 3
U v
R 4
R 1
R 5
V C C
R 6
U R
C 1
2.Mạch kđ ghép tầng kiểu RC.
Nguyên lý hoạt động.
- Hoạt động của mạch khuếch đại: Tín hiệu xoay chiều được đưa vào
cực B, tín hiệu ra được lấy trên cực C của Tranzito T2, qua tụ nối tầng
CB tín hiệu được đưa sang cực B của Tranzito T1 để tiếp tục khuếch
đại. Ưu điểm: Đơn giản Nhược điểm: Tầng khuếch đại ghép RC
thường tiêu tán nhiệt năng trên các tải Rc Ra nên hiệu suất
thấp:
Chức năng Rc: điện trở tải R1, R2: Điện trở tạo thiên áp cho T1
CB: là tụ nối tầng đưa tín hiệu ra của tầng đầu vào vào lối vào của tầng
sau, đồng thời làm nhiệm vụ cách ly điện áp một chiều giữa tầng trước
và tầng sau.
Sơ đồ :
Bộ môn kỹ thuật mạch điện tử.
Báo cáo thực hành môn : KT mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành môn : KT mạch điện tử - Người đăng: nguyenhieu171194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo thực hành môn : KT mạch điện tử 9 10 512