Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành Sinh học đại cương

Được đăng lên bởi Ní Ná
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 54812 lần   |   Lượt tải: 95 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP


BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH

GVHD: BÙI VĂN MY TIN
NHÓM THỰC HIỆN
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ
LÊ MINH NHỰT
Công Nghệ Thực Phẩm A
Tháng 11/2012

MSSV
1211032083
1211032084
1211032085
1211032086

BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG – NHÓM 4– TIỂU NHÓM

Bài 1: Cách sử dụng kính hiển vi quang học
I/ Mục đích yêu cầu
- Nắm được nguyên tắc cấu tạo kính hiển vi quang học.
- Học cách sử dụng kính hiển vi quang học.
- Học cách quang sát mẫu vật dưới kính hiển vi, cách vẻ ảnh của mẫu vật được quang sát.

II/ Dụng cụ và hóa chất:
- Kính hiển vi
- Vi mẫu để quang sát

III/ Kính hiển vi quang học
1.Nguyên tắc cấu tạo
Kính hiển vi được cấu tạo bằng hai hệ thống thấu kính hội tụ, mỗi hệ thống hoạt động
như một kính lúp, kính lúp quay về vật quang sát gọi là vật kính, kính lúp để đặt mắt vào
quan sát gọi là thị kính.
Từ mẫu vật quang sát (ab), vật kính cho một ảnh thật ngược chiều (a’b’) xuất hiện phía
trong mặt phẳng (f) của thị kính. Thị kính hoạt động như một kính lúp và qua thị kính sẽ
quan sát được ảnh ảo (a’’b’’) được phóng đại từ ảnh thật (a’b’).
Kính hiển vi quang học là một loại kính mà ánh sáng xuyên thấu qua mẫu vật; vì thế,
tiêu bản phải trong suốt và mẫu vật phải được cắt lát mỏng để các tia sáng có thể xuyên
thấu.

Trang 2

BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG – NHÓM 4– TIỂU NHÓM

Thị kính
Vật kính
b
a’’

a’

a

b’

b’’

Hình 1: Sơ đồ nguyên tắc cấu tạo của kính hiển vi quang học

2.Các bộ phận của kính hiển vi: kính hiển vi gồm các bộ phận chính sau:

Chân kính làm bằng kim loại nặng để giữ thăng bằng
cho kính.
Thân kính làm giá để gắn các bộ phận khác vào và để
có thể cầm được khi đi chuyển kính.
Một ống kính chuyển động được, phía trên mang một
hoặc hai thị kính có độ phóng đại khác nhau: 4X, 10X,
20X, 40X,….. Vật kính càng dài thì độ phóng đại càng
lớn.
Một ốc vặn lớn (thứ cấp) dùng để vặn cho ống kính chuyển động với khoảng cách dài (
bên ngoài có thể nhìn thấy được)

Trang 3

BÁO CÁO THỰC HÀNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG – NHÓM 4– TIỂU NHÓM

Một ốc vặn nhỏ (vi cấp) dùng để vặn cho ống kính chuyển động lên xuống với khoảng
cách thật ngắn và nhìn bên ngoài không thể thấy ống kính di chuyển
Bàn kính: 2 kẹp rời để giữ tiêu bản khi quan sát hoặc có bộ phận kẹp vi mẫu với 2 đinh
ốc (1 dùng để di chuyển tiêu bản qua lại, 1 dùng để di chuyển tiêu bản tới lui). Giữa bàn
kính có một lỗ tròn để ánh sáng đi qua.
Bên dưới bàn kính là bộ phận ngưng tụ ánh sáng (tụ quang) được gắn liền với bộ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH
GVHD: BÙI VĂN MY TIN
NHÓM THỰC HIỆN MSSV
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 1211032083
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 1211032084
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ 1211032085
LÊ MINH NHỰT 1211032086
Công Nghệ Thực Phẩm A
Tháng 11/2012
Báo cáo thực hành Sinh học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành Sinh học đại cương - Người đăng: Ní Ná
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực hành Sinh học đại cương 9 10 917