Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thực hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén

Được đăng lên bởi phuc-le-xuan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 12954 lần   |   Lượt tải: 90 lần
Báo cáo TH Truyền Động Thủy Lực & Khí Nén

GVHD: Trần Ngọc Hải

Báo Cáo Thực Hành
Truyền Động Thủy Lực Và Khí Nén
Câu 1: Tổng quan phần mềm mô phỏng hệ truyền động thủy lực và khí nén.

Automation Studio là một phần mềm chuyên nghiệp dùng để thiết kế mạch, tính toán và mô phỏng
trong hệ thống truyền động điện – thủy lực – khí nén do hãng FAMIC Technologies Inc (Canada)
phát triển, (http://www.automationstudio.com). Nó là một công cụ mới cho ngành công nghiệp Tự
Động Hóa và năng lượng chất lỏng. Với Automation Studio việc thiết kế các dự án thủy khí trở nên
đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều nhờ có simulation đa chức năng và hiệu quả đồng thời mang tính
trực quan và dễ sử dụng. Nó đáp ứng được nhu cầu của các kỹ sư, kỹ thuật viên, giảng viên, sinh viên
trong việc nghiên cứu, thiết kế, trong công tác học tập…

*Các bước để thiết lập mạch mô phỏng sau đây :

SVTH: Lê Xuân Phúc – Lớp 09C1a – Nhóm: 1C

Trang: 1

Báo cáo TH Truyền Động Thủy Lực & Khí Nén
a0

A+
s

S0

a1

A-

Xilanh A

B+

Xilanh B

b1

p R

a1

p

R

b0

Bs

R

p

b0
p

GVHD: Trần Ngọc Hải

p

R

X+
b1

R

Xa0

p

SVTH: Lê Xuân Phúc – Lớp 09C1a – Nhóm: 1C

R

p

R

Trang: 2

Báo cáo TH Truyền Động Thủy Lực & Khí Nén

GVHD: Trần Ngọc Hải

Để tiến hành vẽ mạch mô phỏng , ta phải khởi động chương trình :
StartAll ProgramsAutomation Studio 5.0

Automation Studio

Hoặc từ biểu tượng trên deskop

Gia diện chính của phần mềm

SVTH: Lê Xuân Phúc – Lớp 09C1a – Nhóm: 1C

Trang: 3

Báo cáo TH Truyền Động Thủy Lực & Khí Nén

SVTH: Lê Xuân Phúc – Lớp 09C1a – Nhóm: 1C

GVHD: Trần Ngọc Hải

Trang: 4

Báo cáo TH Truyền Động Thủy Lực & Khí Nén

GVHD: Trần Ngọc Hải

Khởi tạo một dự án mới (project)
FileNew Project hoặc Ctrl+N
Để quản lý các project một cách dễ dàng
ta có thể đổi tên cho nó
WindowDisplayProject Explorer hoặc F8
Một số phím tắt hữu hiệu trong quá trình vẽ
Ctrl + +: ZoomIn
Ctrl + -: ZoomOut hoặc giữ Ctrl và kéo chuột giữa
Ctrl + X:Cut
Ctr + C: Cop
Ctrl + V:Paste
Ctrl + D:Duplicate ( nhân đôi phần tử) hoặc chọn phần tử , giữ Ctrl và kéo thả
Alt + Enter: Component Properties ( Thuộc tính của phần tử)F8: Ẩn/Hiện Project Explorer
F9:Ẩn/Hiện Library Explorer F10: Ẩn/Hiện Plotter

1/Xây dựng mạch:
Trên thanh công cụ
ta kích vào biểu tượng
hoặc ấn phím F9
để xuất hiện hộp thoại Library Explorer

Để m

ở thư viện ta kích vào

chọn thư viện Main

Nó sẽ xuất hiện danh sách các lĩnh vực mô phỏng
Và các phần tử của mỗi lĩnh vực.
Trong giới hạn của bài này , ta chỉ dùng thư viện
Pneumatic để mô phỏng d...
Báo cáo TH Truyền Động Thủy Lực & Khí Nén GVHD: Trần Ngọc Hải
Báo
Cáo
Thực
Hành
Truyền
Động
Thủy
Lực
Khí
Nén
Câu 1:
Tổng
quan
phần
mm
mô
phỏng
hệ
truyền
động
thủy
lực
khí
nén
.
Automation
Studio
là một phần mềm chuyên nghiệp dùng để thiết kế mạch, tính toán và mô phỏng
trong hệ thống truyền động điện – thủy lực – khí nén do hãng FAMIC Technologies Inc (Canada)
phát triển,
(http://www.automationstudio.com). Nó là một ng
cụ mới cho ngành công nghiệp Tự
Động Hóa và năng lượng chất lỏng. Với Automation
Studio việc thiết kế các dự án thủy khí trở nên
đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều nhờ có simulation đa chức năng và hiệu quả đồng thời mang tính
trực quan và dễ sử dụng. Nó đáp ứng được nhu cầu của các kỹ sư, kỹ thuật viên, giảng viên, sinh viên
trong việc nghiên cứu, thiết kế, trong công tác học tập…
*Các
bước
đ
thiết
lập
mạch
mô
phỏng
sau
đây
:
SVTH: Lê Xuân Phúc – Lớp 09C1a – Nhóm: 1C Trang: 1
Báo cáo Thực hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thực hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén - Người đăng: phuc-le-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo Thực hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén 9 10 965