Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Trần Văn Đống
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: Hồ Trọng Du
SVTH: Trần Văn Đống
MSSV: 11074321
Lớp: DHOT7A

TPHCM, ngày 1 tháng 4 năm 2015

Báo Cáo Thực Tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: Trần Văn Đống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 302