Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực tập

Được đăng lên bởi phuongthanh-hunre
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - 2015

MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất
giấy đã xuất hiện nhiều trong những năm gần đây nhất là ở các tỉnh và thành phố lớn. Với
thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư, song
cũng như các nghành công nghiệp khác bên cạnh lợi nhuận đem lại trước mắt thì vấn đề ô
nhiễm môi trường từ nghành công nghiệp này đang làm đau đầu các nhà đầu tư cũng như
toàn xã hội. Trong các dòng thải thì nước thải từ nghành công nghiệp này gây ra nhiều vấn
đề ô nhiễm đáng quan tâm. Nước thải của các nhà máy sản xuất giấy thường có độ pH trung
bình 9-11, hàm lượng BOD5, COD, SS cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Đặc
biệt nước có chứa cả kim loại nặng, lignin (dịch đen), phẩm màu, xút, các chất đa vòng
thơm clo hóa là những chất có độc tính sinh thái cao và có nguy cơ gây ung thư, rất khó
phân hủy trong môi trường. Để giải quyết ô nhiễm, các nhà máy, xí nghiệp cần phải có hệ
thống xử lí nước thải trước khi thải ra môi trường. Đối với các nhà máy đã có sẵn hệ thống
xử lí thì cần phải nâng cấp nhằm đem lại hiệu quả hơn.
Trước những yêu cầu khắt khe về mặt môi trường, Tổng công ty giấy việt Nam nói
chung và cụ thể nhà máy giấy Bãi bằng nói riêng không ngừng cải tiến, nâng cấp, nghiên
cứu các vật liệu mới phục vụ cho công tác xử lí ô nhiễm bảo vệ môi trường. Cụ thể mới đây
nhà máy có “Tiến hành thử nghiệm và đánh giá khả năng xử lí COD của chất trợ vi sinh
BiOWISH tại hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy Bãi Bằng”.
1.2 Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài

Đối tượng thực hiện: Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là hệ thống xử lí nước thải nhà
máy giấy Bãi Bằng thuộc xã Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Phạm vi thực hiện:
- Về không gian: Phòng phân tích môi trường nhà máy giấy Bãi bằng và hệ thống xử lí
nước thải nhà máy giấy Bãi Bằng
- Về thời gian: + Thời gian thử nghiệm trong phòng thí nghiệm là 15 ngày bắt đầu từ
ngày 15/01/2015-29/01/2015.
+ Thời gian thực nghiệm trên hệ thống 15 ngày bắt đầu từ 03/03/201517/02/2015.
Trang
1

Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - 2015

Phương pháp thực hiện:
Phương pháp phân tích hóa lí: cụ thể là phân tích COD bằng phương pháp đo quang
theo TCVN:
Phương pháp thực tế: Điều tra khảo sát tại nhà máy để tìm hiểu công nghệ sản xuất
giấy, nguyên liệu dùng trong sản xuất giấy và lấy mẫu để phân tích hóa lý.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
1.3 Mụ...
Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - 2015
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng, các nhà máy, nghiệp sản xuất
giấy đã xuất hiện nhiều trong nhữngm gần đây nhất các tỉnh thành phố lớn. Với
thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư, song
cũng như các nghành công nghiệp khác bên cạnh lợi nhuận đem lại trước mắt thì vấn đề ô
nhiễm môi trường từ nghành công nghiệp này đang làm đau đầu các nhà đầu cũng như
toàn hội. Trong các dòng thải thì nước thải từ nghành công nghiệp này gây ra nhiều vấn
đề ô nhiễm đáng quan tâm. Nước thải của các nhà máy sản xuất giấy thường có độ pH trung
bình 9-11, hàm lượng BOD
5
, COD, SS cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Đặc
biệt nước chứa cả kim loại nặng, lignin (dịch đen), phẩm màu, xút, các chất đa vòng
thơm clo hóa những chất độc tính sinh thái cao nguy gây ung thư, rất khó
phân hủy trong môi trường. Để giải quyết ô nhiễm, các nhày, nghiệp cần phải hệ
thống xử nước thải trước khi thải ra môi trường. Đối với các nhà máy đã sẵn hệ thống
xử lí thì cần phải nâng cấp nhằm đem lại hiệu quả hơn.
Trước những yêu cầu khắt khe v mặt môi trường, Tổng công ty giấy việt Nam nói
chung cụ thể nhà máy giấy Bãi bằng nói riêng không ngừng cải tiến, nâng cấp, nghiên
cứu các vật liệu mới phục vụ cho công tác xử lí ô nhiễm bảo vệ môi trường. Cụ thể mới đây
nhà máy có “Tiến hành thử nghiệm và đánh giá khả năng xử lí COD của chất trợ vi sinh
BiOWISH tại hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy Bãi Bằng”.
1.2 Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài
Đối tượng thực hiện: Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là hệ thống xử lí nước thải nhà
máy giấy Bãi Bằng thuộc xã Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Phạm vi thực hiện:
- Về không gian: Phòng phân tích môi trường nhà máy giấy Bãi bằng và hệ thống xử lí
nước thải nhà máy giấy Bãi Bằng
- Về thời gian: + Thời gian thử nghiệm trong phòng thí nghiệm là 15 ngày bắt đầu từ
ngày 15/01/2015-29/01/2015.
+ Thời gian thực nghiệm trên hệ thống 15 ngày bắt đầu từ 03/03/2015-
17/02/2015.
Trang
1
Báo Cáo Thực tập - Trang 2
Báo Cáo Thực tập - Người đăng: phuongthanh-hunre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo Cáo Thực tập 9 10 761