Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi duiuthoa
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống, điện có một vai trò rất quan trọng. Việc đào tạo ra các kỹ sư
ngành điện có vai trò quan trọng không kém. Ngày nay theo đà phát triển của xã hội
mà điều kiện học tập của sinh viên nói chung và sinh viên ngành điện nói chung đã có
nhiều cải thiện rất thuận lợi.
Ngành điện công nghiệp là một ngành có rất nhiều triển vọng trong xã hội hiện
tại cũng như trong tương lai. Chính vì vậy em cùng rất nhiều bạn sinh viên khác đã
chọn ngành điện là nghề nghiệp của mình sau này.
Sinh viên trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung Ương là sinh viên của một
trường kỹ thuật do vậy điều kiện thực hành là rất quan trọng và cần thiết hơn cả. Chính
vì vậy trước khi tốt nghiệp sinh viên chúng em đã được nhà trường tạo điều kiện cho
đi thực tập để tích lũy thêm vốn làm việc thực tế cũng như được áp dụng những kiến
thức mình được học ở nhà trường vào thực tế công việc.
Rất may mắn khi chúng em đã xin được thực tập tại công ty TNHH xây dựng
Bắc Việt. Đây là một công ty có tiềm năng lớn và có rất nhiều điều kiện giúp các sinh
viên đi thực tập làm tốt công việc của mình.
Dưới sự hướng dẫn của cô An Thị Minh Thanh, chúng em đã thực hiện tốt kỳ
thực tập của mình.

1

MỤC LỤC
Phần1:. Giới thiệu về đơn vị thực tập công ty TNHH xây dựng Bắc Việt...........................
1. giới thiệu về đơn vị thực tập..........................................................................................
2. Nền tảng phát triển.........................................................................................................
3. quá trình phát triển.........................................................................................................
4.BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ NÔI QUY CÔNG TY...........................................................
4.1.Bộ máy tổ chức gồm:................................................................................................
4.2Nội quy công ty:........................................................................................................
4.3. Quy định an toàn thiết bị máy móc.........................................................................
4.4. Quy định an toàn khi làm việc trên cao..................................................................
4.5. Quy định an toàn khi làm việc trong hầm, két, chỗ khuất, vắng người.................
4.6. Quy định an toàn vận chuyển bằng tay...................................................................
Phần 2;.NỘI DUNG THỰC TẬP..................................................
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống, điện một vai trò rất quan trọng. Việc đào tạo ra các kỹ
ngành điện vai trò quan trọng không kém. Ngày nay theo đà phát triển của hội
điều kiện học tập của sinh viên nói chung và sinh viên ngành điện nói chung đã
nhiều cải thiện rất thuận lợi.
Ngành điện công nghiệp là một ngành có rất nhiều triển vọng trong xã hội hiện
tại cũng như trong tương lai. Chính vậy em cùng rất nhiều bạn sinh viên khác đã
chọn ngành điện là nghề nghiệp của mình sau này.
Sinh viên trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung Ương là sinh viên của một
trường kỹ thuật do vậy điều kiện thực hành là rất quan trọng và cần thiết hơn cả. Chính
vậy trước khi tốt nghiệp sinh viên chúng em đã được nhà trường tạo điều kiện cho
đi thực tập để tích lũy thêm vốn làm việc thực tế cũng như được áp dụng những kiến
thức mình được học ở nhà trường vào thực tế công việc.
Rất may mắn khi chúng em đã xin được thực tập tại công ty TNHH xây dựng
Bắc Việt. Đây là một công tytiềm năng lớn vàrất nhiều điều kiện giúp các sinh
viên đi thực tập làm tốt công việc của mình.
Dưới sự hướng dẫn của An Thị Minh Thanh, chúng em đã thực hiện tốt kỳ
thực tập của mình.
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: duiuthoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 38