Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Quang Thach
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3496 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trêng ®¹i häc l¬ng thÕ vinh

khoa: ktcn

Lời nói đầu
Qua các môn học đại cương (cơ khí đại cương, vật liệu học, nguyên lí
may,..)chúng ta đã có được những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về dòng
điện hàn,kí hiệu thép,hiểu biết về bánh răng và các thông số chế tạo bánh
răng.. Để nhắc lại những kiến thức cũ và đưa kiến thức lí thuyết vào thực tiễn
chúng ta cần phải làm để biết được thực tiễn. Đó chính là mục đích của đợt
thực tập cơ sở vừa qua.
Nó trang bị cho chúng ta nhưng kiến thức cơ bản về quá trình chế tạo
các chi tiết máy bằng phương pháp gia công cắt gọt.Qua đó nắm được nguyên
lí tạo phoi, cấu tạo bộ phận chính của các máy công cụ (máy phay ngang, máy
tiện, máy khoan...) các loại dụng cụ cắt gọt (dao tiện, dao khoan, dao phay lăn
răng..)các bọ phận gá nắp và đo lường trong cơ khí chế tạo.Từ các hiểu biết về
máy có thể vận hành các máy để tiến hành gia công chi tiết tạo ra các sản
phẩm như: gia công tiện, gia công răng, gia công lỗ...
Ý nghĩa: làm quen với thực tiễn, định hướng nội dung lĩnh vực chuyên
nghành của mình tạo điều kiện để học tập có hiệu quả các môn học chuyên
nghành tiếp theo. Đợt thực tập cơ sở này còn giúp nhắc lại kiến thức cũ, như
một lần học lại.

Sinh viên
Nguyễn Đức Long

Sv : nguyÔn ®øc long

1

líp ckb –K5

Trêng ®¹i häc l¬ng thÕ vinh

khoa: ktcn

Bài 1: Các Dụng Cụ Đo
I. Giới thiệu chung
Các thông số về kích thước chiều cao, chiều rộng, bề dày,..là những số
liệu đầu tiên để chế tạo một chi tiết. Để đo được những kích thước đó ta cần
có các dụng cụ đo,dụng cụ đo thông dụng nhất như: thước kẹp (caliper), pame
(micrometer), đồng hồ so (indicator)
II. Thước kẹp (caliper)
1. Đặc điểm
Dùng để đo chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong, đo chiều
sâu lỗ,..phạm vi đo rộng, độ chính xác tương đối cao, dễ sử dụng, giá thành
rẻ...
2. Cấu tạo và phân loại.
a.Thước cặp được phân loại dựa vào dung sai ghi trên du xích (độ chính
xác của thước).
-Thước cặp 1/10: đo được các kích thước chính xác tới 0.1 mm
0

2

1

1/10
0

5

10

Sv : nguyÔn ®øc long

2

líp ckb –K5

Trêng ®¹i häc l¬ng thÕ vinh

khoa: ktcn

-Thước cặp 1/20: đo được các kích thước chính xác tới 0.05 mm
0

1

3

2

4

1
0

2

1

3

4

5

6

7

8

20

10

9

-Thước cặp 1/50 : do được các kích thước chính xác tới 0.02 mm.
0

1

3

2

4

1/50
0

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

- Ngoài ra còn có thước cặp điện tử, thước cặp đồng hồ số,..vv

Sv : nguyÔn ®øc long

3

líp ckb –K5

Trêng ®¹i häc l¬ng thÕ vinh

khoa: ktcn

b. cấu tạo thước cặp

1. má kẹp ngoài (má động, má tĩnh)
...
Trêng ®¹i häc l¬ng thÕ vinh khoa: ktcn
Lời nói đầu
Qua các môn học đại cương (cơ kđại ơng, vật liệu học, nguyên lí
may,..)chúng ta đã được những kiến thức cơ bản, những hiểu biết v dòng
điện hàn,kí hiệu thép,hiểu biết về bánh răng và các thông số chế tạo bánh
răng.. Để nhắc lại những kiến thức và đưa kiến thức thuyết vào thực tiễn
chúng ta cần phải làm đ biết được thực tiễn. Đó chính mục đích của đợt
thực tập cơ sở vừa qua.
trang bị cho chúng ta nhưng kiến thứcbản v quá trình chế tạo
các chi tiết máy bằng phương pháp gia công cắt gọt.Qua đó nắm được nguyên
lí tạo phoi, cấu tạo bộ phận chính của các máy công cụ (máy phay ngang, máy
tiện, máy khoan...) các loại dụng cụ cắt gọt (dao tiện, dao khoan, dao phay lăn
răng..)các bọ phận gá nắp và đo lường trong cơ khí chế tạo.Từ các hiểu biết về
máy thể vận hành các máy để tiến hành gia công chi tiết tạo ra các sản
phẩm như: gia công tiện, gia công răng, gia công lỗ...
Ý nghĩa: làm quen với thực tiễn, đnh ớng nội dung lĩnh vực chuyên
nghành của mình tạo điều kiện để học tập hiệu qu các môn học chuyên
nghành tiếp theo. Đợt thực tập sở này còn giúp nhắc lại kiến thức cũ, như
một lần học lại.
Sinh viên
Nguyễn Đức Long
Sv : nguyÔn ®øc long líp ckb –K5
1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: Quang Thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 464