Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Đức Bắc Vũ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường đại học lương thế vinh

khoa: ktcn

ĐỀ TÀI

BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CƠ KHÍ –
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Sv : nguyễn đức long

Giáo viên hướng dẫn

:

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Đức Long

1

lớp ckb –K5

Trường đại học lương thế vinh

khoa: ktcn

ĐỀ TÀI ............................................................................................ 1
Lời nói đầu ...................................................................................... 3
Bài 1: Các Dụng Cụ Đo................................................................... 4
Bài 2 : Máy tiện ............................................................................. 15
Bài 3 : Máy Phay Ngang................................................................ 28
Bài 4 : Máy phay lăn răng ............................................................. 40
Bài 5 : Máy khoan ......................................................................... 54
Bài 6 : Máy hàn điện ..................................................................... 64
Kết luận chung............................................................................... 75

Sv : nguyễn đức long

2

lớp ckb –K5

Trường đại học lương thế vinh

khoa: ktcn

Lời nói đầu
Qua các môn học đại cương (cơ khí đại cương, vật liệu học, nguyên lí
may,..)chúng ta đã có được những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về dòng
điện hàn,kí hiệu thép,hiểu biết về bánh răng và các thông số chế tạo bánh
răng.. Để nhắc lại những kiến thức cũ và đưa kiến thức lí thuyết vào thực tiễn
chúng ta cần phải làm để biết được thực tiễn. Đó chính là mục đích của đợt
thực tập cơ sở vừa qua.
Nó trang bị cho chúng ta nhưng kiến thức cơ bản về quá trình chế tạo
các chi tiết máy bằng phương pháp gia công cắt gọt.Qua đó nắm được nguyên
lí tạo phoi, cấu tạo bộ phận chính của các máy công cụ (máy phay ngang, máy
tiện, máy khoan...) các loại dụng cụ cắt gọt (dao tiện, dao khoan, dao phay lăn
răng..)các bọ phận gá nắp và đo lường trong cơ khí chế tạo.Từ các hiểu biết về
máy có thể vận hành các máy để tiến hành gia công chi tiết tạo ra các sản
phẩm như: gia công tiện, gia công răng, gia công lỗ...
Ý nghĩa: làm quen với thực tiễn, định hướng nội dung lĩnh vực chuyên
nghành của mình tạo điều kiện để học tập có hiệu quả các môn học chuyên
nghành tiếp theo. Đợt thực tập cơ sở này còn giúp nhắc lại kiến thức cũ, như
một lần học lại.

Sinh viên
Nguyễn Đức Long

Sv : nguyễn đức long

3

lớp ckb –K5

Trường đại học lương thế vinh

khoa: ktcn

Bài 1: Các Dụng Cụ Đo
I. Giới thiệu chung...
Trường đại hc lương thế vinh khoa: ktcn
Sv : nguyn đức long lp ckb –K5
1
ĐỀ TÀI
BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CƠ KHÍ
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Long
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: Đức Bắc Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 823