Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Thang Phung
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1834 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
------------–&—------------

KHOA: KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
õõõõõ

BÁO CÁO THỰC TẬP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẨN: THS TRẦN HOÀNG THÁI
SV : NGUYỄN ANH TUẤN
LỚP : C11H02A
MSSV : C11H02A3111
KHÓA : 2011-2014

Bình Dương , Tháng 5, năm 2014

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô bộ môn trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật
Bình Dương đã giúp chúng em bổ sung những kiến thức để hoàn thành quyển đồ án
thực tập này. Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hoàng Thái đã
tạo điều kiện cho chúng em có dịp hệ thống lại các kiến thức đã học đồng thời giúp
chúng em đưa những kiến thức đã học vào thực tế, cũng như có thêm những kiến
thức mới mẻ của những chuyên ngành đang theo học, đồ án này cũng giúp chúng
em có những cái nhìn toàn diện hơn về kết cấu một công ty mà chúng em có thể sẽ
có dịp làm việc trong tương lai. Tuy nhiên vì sự hiểu biết của chúng em có hạn nên
không tránh khỏi những sai sót trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đồ án. Chúng
em rất mong thầy cô thông cảm và kính mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy
cô để hoàn thiện được những kiến thức còn thiếu sót. Em cũng xin chân thành cám
ơn công ty TICO – chi nhánh nhà máy ABS đả tạo điều kiện cho em được thực tập
tại công ty.
Em Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Bình Dương , tháng 5 năm 2014
Sinh Viên
Nguyễn Anh Tuấn

Nhận xét của công ty

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………...

 




 !"#
$%&&'("
)&&'("*&&&
+"('&&('&,
-./012/3405/364/78('&,
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: Thang Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 21