Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cắt dây

Được đăng lên bởi phanhongbao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC
KHOA CÔ KHÍ ÑIEÄN TÖ

LỜI NÓI ĐẦU
-Ngày nay đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước . Trong đó ngành CẮT GỌT KIM LOẠI là một trong những ngành
quan trọng của nước ta. Tạo ra nhiều sản phẩm, đáp ứng cho nhu cầu xã hội
ngày càng cao. Vì vậy ngành đòi hỏi có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết
vận dụng được những kiến thức cơ bản được học ở trường về dòng điện hàn, các
bước ren, kí hiệu thép, các thông số chế tạo bánh răng….Để nhắc lại những kiến
thức ở trường và đưa kiến thức lí thuyết vào thực tiễn, chúng ta cần phải làm để
biết được những vấn đề cụ thể trong sản xuất, sửa chữa sau này khi ra trường.
Đó chính là mục đích của đợt thực tập vừa qua.
-Việc đi thực tập được xem như một môn học cụ thể đối với những sinh
viên chuẩn bị ra trường với sự chỉ đạo của trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức,
khoa Cơ khí - Điện tử và đơn vị thực tập là cơ sở gia công cơ khí Như Ngọc
đã giúp đỡ em hoàn thành buổi tốt thực tập này đợt thực tập này trang bị cho em
những kiến thức giúp em hiểu biết hơn về công nghệ CNC, Đặc biệt là máy cắt
dây EDM
-Do thời gian thực tập có hạn công với sự hiểu biết hạn chế, bài viết
không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô, cùng toàn thể các
bạn giúp đỡ và chỉ bảo thêm.
Em xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong đợt thực tập này và đặc biệt là ban lãnh
đạo cơ sở Như Ngọc đã hướng dẫn và giúp đỡ tận tình cho em cái nhìn rộng hơn
về ngảnh Cắt Gọt Kim Loại.
Sinh Viên Thực Tập

Phan Đình Bảo

SVTT: PHAN ÑÌNH BAÛO

1

BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC
KHOA CÔ KHÍ ÑIEÄN TÖ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SVTT: PHAN ĐÌNH BẢO MSSV: 9704280800011684

Lớp: 212CGKL

GVHD: TRẦN ĐỨC HUY
Hình thức thực tập:

Tự túc

Theo trường

Tên Cty: Cơ sở gia công cơ khí Như Ngọc
CBHD: NGUYỄN ĐỨC QUỐC

SĐT: 0933438383

NỘI DUNG NHẬN XÉT:
1. THÁI ĐỘ TÁC PHONG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ĐÁNH GIÁ KHÁC
…………………………………………………………………...
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP
KHOA CÔ KHÍ ÑIEÄN TÖ
LỜI NÓI ĐẦU
-Ngày nay đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước . Trong đó ngành CẮT GỌT KIM LOẠI một trong những ngành
quan trọng của nước ta. Tạo ra nhiều sản phẩm, đáp ứng cho nhu cầu hội
ngày càng cao. vậy ngành đòi hỏi kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết
vận dụng được những kiến thức cơ bản được học ở trường về dòng điện hàn, các
bước ren, kí hiệu thép, các thông số chế tạo bánh răng….Để nhắc lại những kiến
thức trường đưa kiến thứcthuyết vào thực tiễn, chúng ta cần phải làm để
biết được những vấn đề cụ thể trong sản xuất, sửa chữa sau này khi ra trường.
Đó chính là mục đích của đợt thực tập vừa qua.
-Việc đi thực tập được xem như một môn học cụ thể đối với những sinh
viên chuẩn bị ra trường với sự chỉ đạo của trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức,
khoa Cơ khí - Điện tử đơn vị thực tập sở gia công khí Như Ngọc
đã giúp đỡ em hoàn thành buổi tốt thực tập này đợt thực tập này trang bị cho em
những kiến thức giúp em hiểu biết hơn về công nghệ CNC, Đặc biệt máy cắt
dây EDM
-Do thời gian thực tập hạn công với sự hiểu biết hạn chế, bài viết
không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô, cùng toàn thể các
bạn giúp đỡ và chỉ bảo thêm.
Em xin chân thành cám ơn quý thầy trường Trung Cấp Nghề Thủ Đức
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong đợt thực tập này và đặc biệt là ban lãnh
đạo cơ sở Như Ngọc đã hướng dẫn và giúp đỡ tận tình cho em cái nhìn rộng hơn
về ngảnh Cắt Gọt Kim Loại.
Sinh Viên Thực Tập
Phan Đình Bảo
SVTT: PHAN ÑÌNH BAÛO 1
Báo cáo thực tập cắt dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cắt dây - Người đăng: phanhongbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo thực tập cắt dây 9 10 659