Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chả giò công ty VISSAN

Được đăng lên bởi trangle1092
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3332 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Vũ Chí Hải

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nước ta nằm ở vị thế thuận lợi, thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên phong
phú dồi dào, các nguồn thực phẩm rất đa dạng. Vì thế, ngay từ xa xưa ông cha ta đã
biết tận dụng các nguồn tài nguyên này để chế biến thành nhiều món ăn ngon, giàu
dinh dưỡng và đẹp mắt. Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, con người ngày càng
dành nhiều thời gian hơn cho công việc, lúc này những món ăn được chế biến sẵn là rất
phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Theo xu hướng đó người ta đã nghiên cứu ra
những sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn rất tiện lợi mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất
dinh dưỡng cần thiết cho con người như: đồ hộp, xúc xích, giò lụa, chả giò,…Riêng về
chả giò, đây là một món ăn truyền thống của miền Đông Nam Bộ nước ta, đã có từ thời
xa xưa. Với sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu phong phú và nhiều loại gia vị
thích hợp, chả giò đã trở thành một món ăn có giá trị dinh dưỡng cao được nhiều người
yêu chuộng.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại chả giò được chế biến từ nhiều công
ty thực phẩm như: Công ty Cầu Tre, AGREX Sài Gòn, CHOLIMEX, VISSAN,…và
những hãng sản xuất nhỏ của hộ gia đình. Mặc dù qui mô sản xuất ngày càng lớn và đa
dạng với nhiều chủng loại sản phẩm, nhưng phần lớn những kỹ thuật chế biến loại thực
phẩm này còn mang tính thủ công, chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân và phụ thuộc vào
tay nghề của công nhân. Chính vì thế có những phát sinh trong quá trình chế biến là
không tránh khỏi. Đã có nhiều trường hợp ngộ độc liên quan đến thực phẩm mà
nguyên nhân chính là do sự thiếu ý thức và trách nhiệm trong sản xuất, chế biến và khi
loại thực phẩm kém chất lượng đó lưu hành trên thị trường thì không chỉ ảnh hưởng
đến sức khỏe của người tiêu dùng, còn ảnh hưởng đến công ty, xí nghiệp đã sản xuất ra
loại thực phẩm kém chất lượng đó gây nên sự mất lòng tin của khách hàng, kết quả là
việc kinh doanh sẽ bị trì trệ.

SVTT: Nguyễn Ngọc Hân

Trang 1

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Vũ Chí Hải

Vì lẽ đó việc thường xuyên khảo sát, cập nhật thông tin trong sản xuất là một
việc nên làm, nhằm giúp người sản xuất kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc
phục, sửa chữa và tìm ra những giải pháp cải tiến thích hợp.
Là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu của nước ta – Công ty TNHH
MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN) đã và đang ngày một phát triển mạnh hơn
trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, và đã đạt được những thành tựu lớn. Với đội ngũ
công nhân viên và các máy móc thiết bị hiện đại, Công ty đã sả...
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Vũ Chí Hải


  !"#$% &'()*++,
- .!/-012
 345'6+7!$/8
089,:;12-<=$%
>?8 >'@A+18B$
;<C#"#-<=$%:DC-C%?%
 3E8F7++GH.CHIJ0
CHK712$0L?0M,N71*8
++'(<"6H;!: 0&
GCH$7121!$  308
7'
@$$8:1$%0&CH-*0,
"#FO,OE@$APQJRSTQHOUVWXYRS(XTTPI
;<C+%Z?7)'Y[ >\,<C+%
&0?&<C#E;6]-&"
#HG?,^ "6:!K.7
0?,K'OG)1;!<$\!$)-
6,$!6Z'M10$877\"#
KG <"_B$!:$<C+%-6
&"#6`%1$$8)6,^C
<B6ZA?8 >HC,+G:<C+%$
&"#6`%1K<"%H?6!6\C
:6 <a-$)$:'
SVTT: Nguyễn Ngọc Hân Trang 1
Báo cáo thực tập chả giò công ty VISSAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chả giò công ty VISSAN - Người đăng: trangle1092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Báo cáo thực tập chả giò công ty VISSAN 9 10 877