Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cơ bản mạch giao động RC

Được đăng lên bởi truonghau199
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4142 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
*************

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ BẢN
MẠCH DAO ĐỘNG RC

Họ và tên:
Lớp:
MSSV:
Nhóm:

TRƯƠNG VĂN HẬU
Điện Tử 05 – K57
20121663
12

1

I.

GIỚI THIỆU:

Mạch tạo dao động RC là mạch tự tạo dao động dựa trên nguyên
lý của mạch dao động cầu Viên để tạo ra dao động hình sin được dùng
ở phạm vi tần số thấp thay cho các bộ tạo dao động LC.
Mạch có 3 khối :
1.Khối khuếch đại chính (mắc theo kiểu EC làm việc ở chế độ A)
2.Khối khuếch đại đệm (mắc theo kiểu CC làm việc ở chế độ A)
3.Khối phản hồi (khối tạo dao động sử dụng mạch cầu Viên)
II.

NHIỆM VỤ CỦA BÀI THỰC HÀNH:

Lắp ráp mạch dao động RC tự tạo dao động dựa trên nguyên lý
của mạch cầu Viên, tạo ra tín hiệu hình sin có biên độ đỉnh - đỉnh từ 2.0
đến 3.0 V và sai số tần số không vượt quá sai số cho phép (15%) và có
độ ổn định cao.
III. MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH LẮP RÁP:
1. Mạch nguyên lý :

Hình 1
Với các thông số linh kiện :
R1*, R3* = 100 ÷ 300k
R2* = 200 ÷ 500k
RC1, RC2, RE3 = 200 ohm ÷ 2k
Rpa = Rph = 10 ÷ 20k
RE1 = 470 ohm ÷ 1.5k
Ra = 3÷5k
C1 = C2 = 10 ÷ 20nF
Các tụ hóa = 10 ÷ 100µF
Dùng nguồn 1 chiều 9V
2

2. Mạch lắp ráp :

Sơ đồ đi dây

3

IV.
1.
-

CẤU TẠO VÀ TÁC DỤNG CỦA CÁC KHỐI CHỨC NĂNG VÀ
CÁC LINH KIỆN:
Khối khuếch đại chính:
Khối khuếch đại gồm 2 tầng khuếch đại được mắc theo kiểu EC.
2 đèn T1 và T2 là transistor được mắc theo kiểu EC và cùng làm việc
ở chế độ A có hệ số khuếch đại lớn.
Tụ hóa C4 là tụ nối tầng.
R1*, RC1, RE1 dùng để xác định điểm làm việc tĩnh Q cho đèn T1 (xác
định các thông số 1 chiều UBE1 và UCE1).
R2*, RC2, RE2 dùng để xác định điểm làm việc tĩnh Q cho đèn T2 (xác
định các thông số 1 chiều UBE2 và UCE2).
Tụ hóa nối C7 dùng để ổn định dòng 1 chiều.
Tụ hóa C5 và triết áp đóng vai trò hồi tiếp nối tiếp điện áp (hồi tiếp âm
xoay chiều) làm thay đổi biên độ ra của tín hiệu (đây là mạch sửa
dạng xung).

2. Khối phản hồi:
- Đèn T1, T2 hoạt động nhờ có dòng hồi tiếp dương từ cực C của T2
đưa về. Dòng hồi tiếp dương được đưa qua mạch lọc tần số được
mắc theo kiểu cầu Viên.
- Mạch cầu Viên được cấu tạo bởi mạch lọc thông dải có dạng như
trên Hình 3. Gồm điện trở Rpa, Rph và các tụ C1, C2.
- Các linh kiện này xác định tần số cho tín hiệu ra được cho bởi công
thức :

Nếu lấy giá trị Rpa = Rph = R và C1 = C2 = C thì ta có công thức tính như
sau :

C2

Rph
Ura

Uvao
C1

Hình 3
4

Rpa

3. Khối khuếch đại đệm:
- Khối khuếch đại đệm là khối khuếch đại dòng diện được mắc theo
kiểu CC và làm việc ở chế độ A.
- C7 làm nhiệm vụ nối tầng,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
*************
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ BẢN
MẠCH DAO ĐỘNG RC
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN HẬU
Lớp: Điện Tử 05 – K57
MSSV: 20121663
Nhóm: 12
1
Báo cáo thực tập cơ bản mạch giao động RC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cơ bản mạch giao động RC - Người đăng: truonghau199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thực tập cơ bản mạch giao động RC 9 10 859