Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công nhân cầu

Được đăng lên bởi Đinh Thành Đại
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦNI:BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Đềtài:Tìm hiểu cấu tạo các dạng cầu vượt dành cho người đi bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

I.Giớithiệuchung
Cầuvượtchongườiđibộlàcôngtrìnhkhôngthểthiếutrongc
ácthànhphốhiệnđạivàsầmuấtnhưthủđôHàNội
Nógiúpngườiđibộsangđườngmàkhônggặpphảisựnguyh
iểmtừcácphươngtiệngiaothông
Gópphầntôthemvẻđẹpchothủđô
Cầuvượtthườngđặttạinơicóđôngngườiqualạinhưtrường
học,bệnhviện,côngviên…

II:Tìmhiểucácbộphậncủacầu
Cầuvượtchongườiđibộcóđầyđủcácbộphậncủamộtcâycầuthôngthườngnhư:
Dầmchủ,dầmngang,trụcầu,lancan,chiếusang,đườngđẫnlêncầu…
1.Dầmchủ
Kếtcấunhịpcủacầuvượtchongườiđibộthườnglàmộtnhịpgiảnđơnhoặchainhịpliêntục
DầmchủcủacầuvượtthườngđượclàmbằngthépchữIhàntổhợp

2.Dầmngang
Cầuvượtchongườiđibộcóhệthốngdầmngangtươngđốidàyđặcdotínhchấttảitrọngkhônglớn,vìthếmặtcầuchịuítlực,khôngcầnquádày,dầmngangdàygiúpổnđịnhphầnmặtcầu,k
hôngbịméo,lệch
Giốngnhưdầmchính,dầmngangcũngđượclàmtừthépchữIhàntổhợpnhưngnhỏhơn

3.Trụcầu
Gồm2loạitrụcầu:trụđỡdầmchính,trụđỡthangdẫnlêncầu
Cảhailoạitrụđềuđượclàmtừmộthoặcnhiềuốngthépđườngkínhlớn,đượcliênkếtvớibệbằngbêtôngcốtthếpnhờliênkếtbulonghoặcngàmsâuxuốngbệ

Trụđỡdầmchính

Trụđỡthangdẫnlêncầu

Mộtsốloạiliênkếtvớibệ

4.Gốicầu
Gốicầuđượclàmbằngthép

Gốitiếptuyến

5.Đườngdẫnlêncầu

Đườngdẫnlêncầudạngbậcthang,thườngđượclàmbằngthépbảncógờchốngtrơnhànlạivớinhautạothànhbậcthang

6.Mặtcầu
Mặtcầuđượclàmbằngbảnthéplớncógờchốngtrơn,trượt

7.Lancan
Làphầnvịnchongườiđibộkhilêncầu,tạocảmgiácantoànchongườikhiđitrêncầu
Thườngđượclàmbằngcácthanhthéphànsongsongvớinhauhoặccáckhungthéphìnhchữnhật, ởgiữađượcgắncáctấmnhựachịulựclớn

8.Thoátnước
Thoátnướctrêncầuvượtchongườiđibộgồmcóthoátnướcmặt(cầukhôngcómáiche,chemộtphầ
n)vàthoátnướcmáiche

9.Hệthốngđènchiếusáng
Gồmcóđènchiếusangtrêncầuchongườiđibộvàđènchiếusangdướigầmcầuchocácphươngtiệnqualại

Chiếusangtrêncầu

Chiếusanggầmcầu

10.Hệthốngmáiche
Máichethườnglàmbằngnhựađượclắptrêncáckhungthép
Cóthểlàchemộtphầncầuhoặctoànbộcầu

Chetoànbộ,chỉcầnbốtríthoátnướcmáiche

Chemộtphần,phảibốtríthoátnướcmặtcầu

11.Mộtsốcấutạokhác

Biểnbáohiệuvàchiềucaokhổgầmcầu

Liênkếttrongcầuvượtchongườiđibộ

Liênkếtbulông

Liênkếthàn

III.Nhậnxét,kiếnnghị
Cầuvượtchongườiđibộlàcôngtrìnhquantrọngtrongthànhphốvớinhữngưunhượcđiểmsau:
Ưuđiểm:

-

Kếtcấuđơngiảnthicôngnhanhchóng
Giúpngườiđiđườngquađườngthuậnlợi, antoànhơn
Giảmùntắcgiaothông, tainạngiaothông
Tạocảnhquanđẹptrênđườngphố

Nhượcđiểm:

-

Hầuhếtđượclàmbằngthépvàđặtngoàitrờinênchịuảnhhưởnglớncủamôitrường,côngtácbảodưỡngduytutốnkém

Hiệntrạng:Cầuvượtchongườiđib...

 !"#$%& !!"%'()*+,!(-.)!!/0*
1234!"
#$%&!"%'()*56!"+!76!"8+!"
!/04!($9#!%:(6*
;"</!"%'()*9.!"(%'!"76!""=//>9?!"@
A/%B!"4!".6!"
2;//#!6C$D(E/:(6
#$%&%'!"(=!B;(6!"!"%'F.5!%+%'!"
GH)4!$4!H6!"$,!I
Báo cáo thực tập công nhân cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công nhân cầu - Người đăng: Đinh Thành Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Báo cáo thực tập công nhân cầu 9 10 974