Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập điện

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tùng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Báo cáo thực tập điện

Mục lục

sinh viên thực hiện
NGUYỄN NHƯ TÂN
ĐIỆN 2- K9
I. Giới thiệu đơn vị thực tập
1.

Nền tảng phát triển

2.

Chính sách chất lượng

3.

Lịch sử, sự kiện

II. Nội dung thực tập
1.Học an toàn lao động
1.1 Các khái niệm cơ bản về khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động
1.2. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động
1.3.Kỹ thuật vệ sinh lao động
1.4.Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương và biện pháp phòng ngừa
2.Tìm hiểu về máy điện không đồng bộ
2.1.Giới thiệu chung về máy điện
2.2.Nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ điện
2.3.Sơ lược về chế tạo máy điện
2.4.Phát nóng và làm mát máy điện
2.5.Máy điện không đồng bộ
3.Máy biến áp
3.1. Định nghĩa
3.2.Các thông số cơ bản
III. Kết quả thực tập

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống, điện có một vai trò rất quan trọng. Việc đào tạo ra các kỹ
sư ngành điện có vai trò quan trọng không kém. Ngày nay theo đà phát triển của xã
hội mà điều kiện học tập của sinh viên nói chung và sinh viên ngành điện nói
chung đã có nhiều cải thiện rất thuận lợi.
Ngành điện công nghiệp là một ngành có rất nhiều triển vọng trong xã hội
hiện tại cũng như trong tương lai. Chính vì vậy em cùng rất nhiều bạn sinh viên
khác đã chọn ngành điện là nghề nghiệp của mình sau này.
Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là sinh viên của một trường
kỹ thuật do vậy điều kiện thực hành là rất quan trọng và cần thiết hơn cả. Chính vì
vậy trước khi tốt nghiệp sinh viên chúng em đã được nhà trường tạo điều kiện cho
đi thực tập để tích lũy thêm vốn làm việc thự tế cũng như được áp dụng những kiến
thức mình được học ở nhà trường vào thực tế công việc.
Rất may mắn khi chúng em đã xin được thực tập tại Xưởng cơ khí Ngọc
Hồi của công ty ViMeCo. Đây là một công ty có tiềm năng lớn và có rất nhiều điều
kiện giúp các sinh viên đi thực tập làm tốt công việc của mình.
Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Đăng Toàn, chúng em
đã thưc hiện tốt kỳ thực tập của mình.
I. Giới thiệu về đơn vị thực tập công ty ViMeCo
Công ty cổ phần VIMECO được thành lập ngày 24/3/1997. Là Doanh
nghiệp Hạng I, thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây
dựng Việt Nam – VINACONEX.
Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày
01/01/2003.
Ngày 11/12/2006, Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Trung
tâm chứng khoán Hà nội, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình hội nhập vào
thị trường tài chính trong nước cũng như quốc tế.

Ngày 29 tháng 5 năm 2008 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ ...
BÁO CÁO TT NGHIP
Báo cáo thc tập điện
Báo cáo thực tập điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập điện - Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo thực tập điện 9 10 367