Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Đo lường và cảm biến 3

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO THỰC TẬP:
“ ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN”

SVTT

: Châu Khánh Đạt

Lớp

: DH14CD

MSSV

: 14153011

BÀI THỰC TẬP ĐO LƯỜNG NHIỆT - ẨM ĐỘ
I. TÌM HIỂU CẤU TẠO MỘT SỐ NHIỆT KẾ ĐO NHIỆT ĐỘ:

1. Nhiệt kế:
a) Nhiệt kế dãn nở chất lỏng:
Nhiệt kế dãn nở chất lỏng hoạt động dựa trên sự dãn nở của các chất lỏng, chất
lỏng thường dùng là thủy ngân, rượu màu, rượu etylic…
Một nhiệt kế có hai thành phần quan trọng: phần cảm nhận nhiệt độ (thủy ngân,
rượu…) và phần hiển thị kết quả (thang chia vạch trên nhiệt kế).
- Nguyên lý làm việc: Khi nhiệt độ môi trường thay đổi thể tích chất lỏng trong bầu cảm
ứng cũng thay đổi, đẩy chất lỏng dâng lên hoặc hạ xuống trong ống vi quản. Căn cứ vào
mực trên của cột chất lỏng trong ống vi quản ta có thể xác định được nhiệt độ tại tới điểm
đó nhờ thang chia độ.
 Nhiệt kế rượu:
 Cấu tạo:
 Vỏ bảo vệ: Làm bằng thủy tinh
 Bầu cảm ứng: Là bộ phận cảm ứng với nhiệt độ của môi trường, có chứa chất lỏng

là rượu hoặc thủy ngân (còn gọi là chất cảm ứng).
 Ống vi quản: Bộ phận thể hiện sự thay đổi của chất cảm ứng. Ống vi quản là ống
thủy tinh rỗng, một đầu bịt kín, đầu kia hở thông với bầu cảm ứng.
 Thang chia độ: Chia thành các vạch, để đánh dấu mức độ thay đổi của chất cảm
ứng, thường chia theo hệ bách phân, vạch cao nhất là nhiệt độ khi nước nguyên
chất bắt đâu sôi, vạch thấp nhất là nhiệt độ khi nước nguyên chất bắt đầu đóng
bang.

Hình 1: Cấu tạo nhiệt kế dãn nở chất lỏng.

Hình 2. Nhiệt kế rượu.

 Công dụng:
 Vì giới hạn đo của nhiệt kế rươu -20ᴼC - 50ᴼ nên thường được dùng để đo nhiệt độ

khí quyển, nhiệt độ nước…
 Rượu là loại chịu lạnh giỏi, phải đến nhiệt độ -177ᴼC nó mới đông đặc thành thể
rắn. Ở những vùng giá rét, mùa đông có khi nhiệt độ xuống tới âm 4000ᴼC, người
ta thường phải dùng nhiệt kế rượu.
 Cách sử dụng:
 Chuẩn nhiệt kế bằng nước sôi (100ᴼC) và nước đá (0ᴼC). Nếu nhiệt kế cho kết quả
không đúng thì ta đo và chia nhiệt độ tương ứng với 2 nhiệt độ trên.
 Nếu đo nhiệt độ chất lỏng, trước khi đo dùng đũa khuấy đều chất lỏng. Nếu đô
nhiệt độ không khí để nhiệt kế ở trong môi trường không khí.
 Đo nhiệt độc hất lỏng thì treo nhiệt kế vào giá.
 Chú ý, để phần bầu thủy ngân của nhiệt kế ngập trong lòng chất lỏng, ở khoảng
giữa là tốt nhất. Tuyệt đối không để bầu thủy ngân vừa chạm chất lỏng cũng như
chạm đáy cốc.
 Quan sát độ tăng cột thủy ngân, đọc nhiệt độ. Cần chú ý tầm mắt khi đọc nhiệt độ.
 Nhiệt kế thủy ngân:
 Cấu tạo: giống như nhiệt kế rượu chỉ khác ph...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO THỰC TẬP:
“ ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN”
SVTT : Châu Khánh Đạt
Lớp : DH14CD
MSSV : 14153011
BÀI THỰC TẬP ĐO LƯỜNG NHIỆT - ẨM ĐỘ
I. TÌM HIỂU CẤU TẠO MỘT SỐ NHIỆT KẾ ĐO NHIỆT ĐỘ:
Báo cáo thực tập Đo lường và cảm biến 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Đo lường và cảm biến 3 - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo thực tập Đo lường và cảm biến 3 9 10 653