Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐƯỜNG ÔTÔ

Được đăng lên bởi trantuanhnc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm1
lớp55A-KTXDCT

Báo cáo thực tập
đường ô tô

Nộidungbáocáo
Tình hình đặc điểm chung và xác định cấp hạng của tuyến

1

Thiết kế bình đồ của tuyến

2

Thiết kế trắc dọc của tuyến

3

Thiết kế nền đường

4

Thiết kế áo đường

5

Thiết kế công trình vượt dòng

6

AGENDA

Chương1:Tìnhhìnhchungvàcấphạngkỹthuật

1.1Vị trí địa lí

Tuyếnđường thiết kế là tuyến đường đường lâm nghiệp nằm trên núi Luốt trực thuộc trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, thị trấn
Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội, cách thành phố Hà Nội khoảng 30km về phía Đông Nam và cách thành phố Hòa Bình 40km về phía
Tây Bắc.

1.2.Đặc điểm địa hình địa chất

1.2.1Điềukiện địahình

1.2.2Tìnhhình khí hậu thuỷ văn

1.2.3. Tình hình về đất và vật liệu xây dựng trong tuyến.

Chương2:Thiếtkếbìnhđồtuyếnđường

2.1.Xác định cấp hạng kỹ thuật của tuyến

Theo quy phạm TCVN 4054-98
TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

1

2

3
4
5
6
7

Cấp quản lý

V

Cấp kỹ thuật

V

Cấp hạng đường

Lưu lượng xe năm tương lai năm thứ 20

xeqđ/ngđ

220

Vận tốc thiết kế

km/h

30

Bề rộng 1 làn xe

m

3,5

Bề rộng phần xe chạy

m

3,5

Bề rộng nền đường

m

6,5

m

1,5 (gia cố 0.5)

m

60

m

350

m

30

m

60

m

400

m

250

%

9

%

1,5-2

%

6

8

Bề rộng lề đường

9

Bán kính đường cong nằm tối thiểu

10

Bán kính không siêu cao

11

Tầm nhìn 1 chiều

12

Tầm nhìn 2 chiều

13

Bán kính đường cong đứng lồi (min)

14

Bán kính đường cong đứng lõm (min)

15

Độ dốc dọc lớn nhất

16

Độ dốc ngang mặt đường

17

Độ dốc ngang lề đường

2.2.Thiếtkếbìnhđồtuyếnđường

1

Thiếtkếcấutạocácbộphậncủabìnhđồtuyếnthiếtkế

AGENDA

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.

1

2

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.

3
4
5

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.

AGENDA

1

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text.

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. This is an example text

2

3
4
5

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. This is an example text

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. This is an example text

Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. This is an example text

AGENDA

1
2

3
4
5

Go ahead and r...
B
á
o
c
á
o
t
h
c
t
p
đ
ư
n
g
ô
t
ô
Nhóm1
lớp55A-KTXDCT
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐƯỜNG ÔTÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐƯỜNG ÔTÔ - Người đăng: trantuanhnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐƯỜNG ÔTÔ 9 10 760