Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập giáo cụ khoan

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Khanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học mỏ địa chất

Đồ án giáo học khoan

Giới thiệu chung về thiết bị miệng giếng.
Người ta gọi đầu giếng là toàn bộ các thiết bị trên mặt kết thúc giếng.
Hình dáng chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn thi công giếng
khoan ( khoan, hoàn thiện giếng khoan hoặc khai thác). Rõ ràng rằng mỗi giai
đoạn cần một cấu trúc phù hợp với nó: phần dưới có cấu tạo để treo cột ống
chống và dụng cụ phụ trợ, ở trên có các giá treo ống và ngay trên nó là cây
thông.
Trong khi khoan giếng, thiết bị miệng giếng đóng vai trò là một hệ
thống để liên kết các đường ống, để đóng miệng giếng khi xuất hiện dầu, để
thay đổi chế độ khai thác. Ở những chế độ khai thác khác nhau người ta dùng
thiết bị miệng giếng khác nhau như: các mặt bích, các đầu nối, ống nối, van
an toàn, đường tuần hoàn, thiết bị bôi trơn. . .
Thiết bị miệng giếng được phân loại: để sử dụng cho khoan và cho việc
khai thác. Trong quá trình khoan, thành phần của thiết bị miệng giếng gồm:
đầu bao ống chống, van đối áp, manhifon của hệ đối áp, hệ thủy lực, đường
tuần hoàn, hê thống các ống nối, mặt bích, van an toàn và các đầu nối.
Trong quá trình khai thác, thiết bị miệng giếng bao gồm: thiết bị đầu
miệng giếng, thiết bị chống phun, manhifon, thiết bị để thay van dưới áp suất
cao, hệ thống làm kín sử dụng khi khảo sát giếng, hệ thống các van, đầu nối,
và những chi tiết khác để lắp ráp nối thiết bị đầu miệng giếng.
1. Các trang thiết bị miệng giếng khai thác ( cây thông khai thác , hệ thống van).
Trang thiết bị miệng giếng gồm có 3 phần :
- Tổ hợp đầu ống chống
- Bộ đầu treo ống khai thác
- Cây thông khai thác.

Nguyễn Ngọc Khanh- Lớp Khoan Khai Thác DK 55- MSSV: 1021011021

1

Trường đại học mỏ địa chất

Đồ án giáo học khoan

Hình 1.1 – Sơ đồ thiết bị miệng giếng

Trong đó:
1. Đồng hồ đo áp suất ống nâng

2. Khớp nối

3. Van chặn

4. Côn tiết lưu

5. Van an toàn trung tâm

6. Đầu ống nâng

7. Van ống chống

8. Đồng hồ đo áp suất ống chống

9. Ống nâng

10. Ống chống khai thác

11. Ống chống trung gian

12. Ống chống bề mặt

13. Đầu ống chống thấp nhất

14. Đầu ống chống cao nhất

Nguyễn Ngọc Khanh- Lớp Khoan Khai Thác DK 55- MSSV: 1021011021

2

Trường đại học mỏ địa chất

Đồ án giáo học khoan

1.1. Tổ hợp đầu ống chống
Tổ hợp đầu ống chống là phần dưới của thiết bị miệng giếng. Mục đích sử dụng
đầu ống chống là để giữ tất cả các cột ống chống và bịt kín khoảng không giữa chúng.
Đo và kiểm tra áp suất khoảng khong giữa hai cột ống chống. Đồng thời là bệ đặt của
cây thông khai thác. Đầu ống chống ch...
Trường đại học mỏ địa chất Đồ án giáo học khoan
Giới thiệu chung về thiết bị miệng giếng.
Người ta gọi đầu giếng là toàn bộ các thiết bị trên mặt kết thúc giếng.
Hình dáng chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn thi công giếng
khoan ( khoan, hoàn thiện giếng khoan hoặc khai thác). Rõ ràng rằng mỗi giai
đoạn cần một cấu trúc phù hợp với nó: phần dưới có cấu tạo để treo cột ống
chống và dụng cụ phụ trợ, ở trên có các giá treo ống và ngay trên nó là cây
thông.
Trong khi khoan giếng, thiết bị miệng giếng đóng vai trò là một hệ
thống để liên kết các đường ống, để đóng miệng giếng khi xuất hiện dầu, để
thay đổi chế độ khai thác. Ở những chế độ khai thác khác nhau người ta dùng
thiết bị miệng giếng khác nhau như: các mặt bích, các đầu nối, ống nối, van
an toàn, đường tuần hoàn, thiết bị bôi trơn. . .
Thiết bị miệng giếng được phân loại: để sử dụng cho khoan và cho việc
khai thác. Trong quá trình khoan, thành phần của thiết bị miệng giếng gồm:
đầu bao ống chống, van đối áp, manhifon của hệ đối áp, hệ thủy lực, đường
tuần hoàn, hê thống các ống nối, mặt bích, van an toàn và các đầu nối.
Trong quá trình khai thác, thiết bị miệng giếng bao gồm: thiết bị đầu
miệng giếng, thiết bị chống phun, manhifon, thiết bị để thay van dưới áp suất
cao, hệ thống làm kín sử dụng khi khảo sát giếng, hệ thống các van, đầu nối,
và những chi tiết khác để lắp ráp nối thiết bị đầu miệng giếng.
1. Các trang thiết bị miệng giếng khai thác ( cây thông khai thác , hệ thống van).
Trang thiết bị miệng giếng gồm có 3 phần :
- Tổ hợp đầu ống chống
- Bộ đầu treo ống khai thác
- Cây thông khai thác.
Nguyễn Ngọc Khanh- Lớp Khoan Khai Thác DK 55- MSSV: 1021011021 1
Báo cáo thực tập giáo cụ khoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập giáo cụ khoan - Người đăng: Nguyễn Ngọc Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo thực tập giáo cụ khoan 9 10 632