Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Được đăng lên bởi anhtennhut
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
BỘ THÍ NGHIỆM TỔNG ĐÀI
NHÓM 4 :
1) LÊ TRUNG NHỰT 11141300
2) ĐỖ CÔNG TOÀN 11141282
3) HỒ THIỆN QUÂN

I)



Cấu tạo phần cứng

2 modem v90 56k bps fax/data/voice :
+ có 2 cổng kết nố rj11 cùng cấp
+ 1 cổng kết nố DB-9 pin
+ 1 cổng kết nối với adapter nguồn cung cấp

GVHD: Võ Minh Huân

1



2 điện thoại cố định
+ cổng kết nối điện thoại jr 11



1 bộ digital couner
+8 cổng kết nối rj 11 cùng cấp

II)

Bài thí ngiệm kết nối 2 điện thoại
1) Kết nối phần cứng

kết nối điện thoại thứ nhất với modem qua cổng rj11, sau đó kết
nối modem đó với kênh thoại số 1 (ext 1) của bộ digital counter ,
cấp nguồn cho modem
 thực hiện kết nối tương tự cho điện thoại cố định thứ 2 vào
modem thứ 2, sau đó kết nối modem này vào bộ digital counter,
cấp nguồn cho modem thứ 2.
 thực hiện cấp nguồn cho bộ digital counter

như vậy ta đã hoàn thành việc kết nối phần cứng
Thực hiện truyền dữ liệu


2)

GVHD: Võ Minh Huân

2

+ sau khi đã kết nối phần cứng chúng ta thực hiện cuộc gọi
giữa 2 điện thoại cố định trên
+ thực hiện cuộc gọi từ điện thoại số 2 được kết nối với kênh
thoại số 2 (ext 2) thông qua modem tương ứng, tiến hành quay số “1”
để yêu cầu kết nối với điện thoại cố định thứ nhất, khi tín hiệu yêu
cầu được truyền đến bộ digital counter thì đèn của kênh thoại số 2
sáng báo hiệu kết nối điện thoại thứ 2 với bộ digital counter .

+ sau khi nhận được tín hiệu yêu cầu kết nối thì điện thoại thứ
nhất bắt đầu đổ chuông, thực hiện bấc máy điện thoại số 2 và kết nối
giữa 2 điện thoại cố định, tín hiệu thoại giữa 2 điện thoại truyền đi
được xử lý thông qua bộ digital counter

GVHD: Võ Minh Huân

3

+ khi 2 điện thoại cố định được kết nối , chúng ta thực hiện
cuộc gọi giữa 2 điện thoại, tín hiệu âm thanh truyền đi được thu lại ở
thiết bị nhận tương ứng. khi 2 điện thoại kết nối thì đèn tín hiệu
thoại kênh 2 (ext 2) cũng sáng báo hiệu kết nối giữa 2 điện thoại .

GVHD: Võ Minh Huân

4

+ thực hiện cuộc gọi từ điện thoại thứ nhất sang điện thoại thứ
hai , với các thao tác tương tự như trên .
3)

Kết quả thu được
2 điện thoại được kết nối với nhau thông qua modem để
chuyển đổi tín hiệu tương tự hoặc số sang tín hiệu số , tín hiệu được
truyền từ modem sang tổng đài, tổng đài sẽ thực hiện việc nối đường
truyền theo lệnh được gửi từ modem và thực hiện kết nối giữa 2 thiết
bị nghe gọi, cụ thể trong trường hợp này là 2 điện thoại

III)
1)







Bài thí nghiệm kết nối giữa máy tính và điện thoại
Kết nối phần cứng
Thực hiện kết nối 1 điện t...
BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
BỘ THÍ NGHIỆM TỔNG ĐÀI
NHÓM 4 :
1) LÊ TRUNG NHỰT 11141300
2) ĐỖ CÔNG TOÀN 11141282
3) HỒ THIỆN QUÂN
I) Cấu tạo phần cứng
2 modem v90 56k bps fax/data/voice :
+ có 2 cổng kết nố rj11 cùng cấp
+ 1 cổng kết nố DB-9 pin
+ 1 cổng kết nối với adapter nguồn cung cấp
GVHD: Võ Minh Huân
1
BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU - Người đăng: anhtennhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP KĨ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU 9 10 842