Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập - Mạch ổn áp

Được đăng lên bởi leanh123
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 9905 lần   |   Lượt tải: 29 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP
MẠCH ỔN ÁP
Phần 1: Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp
1. Sơ đồ nguyên lý:

2. Sơ đồ lắp ráp:
Yêu cầu thiết kế mạch:
- Mạch ngang:
- R1, R2, R3, R4, R5 : 2 khuyết nằm dọc thẳng hàng ngang.
- T4, T2, T1, T3 : 3 khuyết nằm ngang thẳng hàng ngang.
- R6 : 2 khuyết nằm dọc thẳng hàng dọc với R3
- Dz, C1, R7, C2, Rt : 2 khuyết nằm dọc thẳng hàng ngang.
Chú ý:
- Kích thước : Chiều dọc 8 khuyết
Chiều ngang 14 khuyết
Mỗi khuyết chỉ được hàn 1 chân linh kiện
Yêu cầu điều chỉnh ra 2 mức điện áp 7V và 9V
Sơ đồ lắp mạch:

R1

R2
T2

T4

1
3

R3

2

3

B

R5

R4
T3

T1

C

E

1

7

2

3

C

B

E

R6
2
6

Dz

C1

R7
4

Sơ đồ đi dây mặt dưới

3. Giá trị các linh kiện trong mạch:
IC HA17741
T1 : đèn khuếch đại công suất H1061
T2, T3 : C828
T4 : IC ổn áp 7812
C1 = C2 = 100µF/35V
R1 = 560Ω
R2 = R4 = 100K
R3 = 1Ω/W
R5 ≤ 1M
R6 ≤ 560Ω

C2

Rt

R7 ≤ 100K
Rt = 100Ω/5W
4. Tác dụng của từng linh kiện :
- Tụ C1 lọc điện áp ở đầu vào
- Tụ C2 lọc điện áp ở đầu ra
- T4 là IC ổn áp 7812 có nhiệm vụ cấp điện áp ổn định +12V cho chân số
7 của IC HA17741
- Dz có nhiệm vụ tạo nên điện áp chuẩn đưa vào chân 3 của IC
- R1 có nhiệm vụ phân áp
- R2 có nhiệm vụ hạn chế dòng vào T2
- R3 có nhiệm vụ bảo vệ quá tải
- R6 có nhiệm vụ hạn chế dòng
- R5, R7 dùng để phân áp tạo so sánh và chân 2 của IC
Các chân của IC
- Chân 2 là đầu vào đảo
- Chân 3 là đầu vào thuận tạo điện áp so sánh chuẩn
- Chân 4 là âm nguồn
- Chân 6 là tín hiệu ra của IC
- Nguồn nuôi IC(+12V)
5. Nguyên lý làm việc
Mạch ổn áp có hồi tiếp hoạt động theo 1 nguyên tắc chung có thể biểu
diễn theo sơ đồ sau:
Ura
Khuếch đại
công suất

Hạn chế
dòng tải
Khuếch đại

Điện áp chuẩn

Tín hiệu điều khiển

So sánh

Lấy mẫu

Nguồn 1 chiều đưa vào là nguồn 1 chiều biến đổi từ 14V cho đến 32V.
IC HA17741 là một bộ so sánh. Chấn 3 được đưa vào điện áp chuẩn được lấy từ
Diode ổn áp Dz. Một phần điện áp ra được đưa về chân số 2 của IC để so sánh
với Uchuẩn. Đó chính là điện áp trên R7. R6 được dùng để hạn chế dòng qua cực B
của T2.
Giả sử khi điện áp ra giảm xuống dẫn đến điện áp trên R7 giảm cho đến
khi UD > 0 thì điện áp trên chân số 6 của IC tăng, khiến cho điện áp trên cực B
của T2 tăng lên, dẫn tới điện táp Ura tăng.
6. Các giá trị của U và R trong quá trình điều chỉnh
a. Điều chỉnh mức điện áp ra 9V:
Chọn:
R6 = 560Ω
R5 = 1M
R7 = 100K
T1

T2

T3

Dz

Uvào
14V
32V

UCE
UBE
UCE
UBE

Ura
9V
9V

Khi Uvào = 14V
Điện thế của các điểm:
1
2
3

4

5

6

7

8

Ut

Khi Uvào = 32V
Điện thế của các điểm:
1
2
3

4

5

6

7

8

Ut

b. Điều chỉn...
BÁO CÁO THỰC TẬP
MẠCH ỔN ÁP
Phần 1: Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp
1. Sơ đồ nguyên lý:
2. Sơ đồ lắp ráp:
Yêu cầu thiết kế mạch:
- Mạch ngang:
- R
1
, R
2
, R
3
, R
4
, R
5
: 2 khuyết nằm dọc thẳng hàng ngang.
- T
4
, T
2
, T
1
, T
3
: 3 khuyết nằm ngang thẳng hàng ngang.
- R
6
: 2 khuyết nằm dọc thẳng hàng dọc với R
3
- D
z
, C
1
, R
7
, C
2
, R
t
: 2 khuyết nằm dọc thẳng hàng ngang.
Chú ý:
- Kích thước : Chiều dọc 8 khuyết
Chiều ngang 14 khuyết
Mỗi khuyết chỉ được hàn 1 chân linh kiện
Yêu cầu điều chỉnh ra 2 mức điện áp 7V và 9V
Sơ đồ lắp mạch:
Báo cáo thực tập - Mạch ổn áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Mạch ổn áp - Người đăng: leanh123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thực tập - Mạch ổn áp 9 10 627