Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập mẫu Nuôi cấy mô

Được đăng lên bởi trananhtai-22-10
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn Nhà trường Đại hoc Tôn Đức Thắng đã tạo điều
kiện thuận cho chúng tôi có đợt thực tập để nắm bắt được thực tế sản xuất.
Chúng tôi xin cảm ơn thầy cô giảng viên đã giúp chúng tôi có kiến thức để hiểu
được các lí thuyết và ứng dụng vào sản xuất thực tế.
Chúng tôi xin cảm ơn Ban giám đốc, trưởng phòng Ươm tạo Doanh nghiệp,
Th.S Nguyễn Cửu Thành Nhân, Th.S Lê Thị Hiền cùng các anh chị trong nhóm Công
nghệ tế bào thực vật đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi được tìm hiểu mô hình sản
suất thực tế, cũng như có điều kiện được thực hành và luyện tập các thao tác trong bộ
môn nuôi cấy mô thực vật, giúp chúng tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm cho công việc
sau này.
Cuối cùng chúng tôi xin kính chúc Nhà trường, thầy cô và anh chị ở trung tâm
Ươm tạo Doanh nghiệp khu Nông nghiệp Công nghệ cao lời chúc sức khỏe và đạt
được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!.

2

MỤC LỤC

3

Danh mục hình ảnh, sơ đồ
Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức Khu nông nghiệp công nghệ cao
Sơ đồ 4.1 Quy trình pha môi trường nhân chồi.29
Sơ đồ 4.2 Quy trình thao tác cấy chuyền lan.

Danh mục bảng biểu

4

Danh mục viết tắt
R&D
NNCNC
TP
HCM
NAA
2,4 D
IAA
IBA
GA
BA
AIA
RNA
DNA
MS

Research & Development
Nông nghiệp Công nghệ cao
Thành phố
Hồ Chí Minh
Naphthaleneacetic acid
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Indole-3-acetic acid
Indole-3-butyric acid
Gibberellic acid
6-Benzylaminopurine
Acetic indole acid
Ribonucleic acid
Deoxyribonucleic acid
Murashige – Skoog

5

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay với sự phát triển của xã hội và sự gia tăng về dân số một cách nhanh
chóng thì nhu cầu của con người ngày càng gia tăng. Cùng với xu thế đó việc trồng các
loại cây cũng không ngừng gia tăng theo đà phát triển. Các phương pháp nhân giống
truyền thống không thể nào đáp ứng được nhu cầu của thị trường do thời gian nhân
giống kéo dài và chất lượng giống cây trồng không đồng đều.
Do vậy, cùng với sự phát triển của Công nghệ sinh học hiện đại, con người dần
chuyển từ phương pháp nhân giống truyền thống sang phương pháp nhân giống in
vitro. Ưu điểm của phương pháp này là có thể nhân nhanh một số lượng lớn cây con có
chất lượng đồng đều trong thời gian ngắn nhất mà các phương pháp nhân giống truyền
thông không thể nào đạt được.
Ở trường, việc học và thực hành trong lĩnh vực nuôi cấy mô và chọn giống vẫn
còn ở mức độ lý thuyết chưa đi sâu vào thực tế sản xuất. Cho nên việc tạo điều kiện
cho sinh viên thực tập để có cơ hội tích lũy kiến thức, kinh ngh...
1
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn Nhà trường Đại hoc Tôn Đức Thắng đã tạo điều
kiện thuận cho chúng tôi có đợt thực tập để nắm bắt được thực tế sản xuất.
Chúng tôi xin cảm ơn thầy cô giảng viên đã giúp chúng tôi có kiến thức để hiểu
được các lí thuyết và ứng dụng vào sản xuất thực tế.
Chúng tôi xin cảm ơn Ban giám đốc, trưởng phòng Ươm tạo Doanh nghiệp,
Th.S Nguyễn Cửu Thành Nhân, Th.S ThHiền cùngc anh chị trong nhóm Công
nghệ tế bào thực vật đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi được m hiểu mô hình sản
suất thực tế, cũng như điều kiện được thực hành luyện tập các thao tác trong bộ
môn nuôi cấy thực vật, giúp chúng tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm cho công việc
sau này.
Cuối cùng chúng tôi xin nh chúc Nhà trường, thầy anh ch trung tâm
Ươm tạo Doanh nghiệp khu Nông nghiệp Công nghệ cao lời chúc sức khỏe đạt
được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!.
Báo cáo thực tập mẫu Nuôi cấy mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập mẫu Nuôi cấy mô - Người đăng: trananhtai-22-10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo thực tập mẫu Nuôi cấy mô 9 10 912