Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhà máy thuỷ điện

Được đăng lên bởi Hà Chiến
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3048 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Cơ quan thực tập: Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sọi

Giáo viên hướng dẫn: VŨ THỊ BÍCH

Sơn La, ngày 20 thán 04 năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Cơ quan thực tập: Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sọi

Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Chuyên ngành:
MSSV:

VŨ THỊ BÍCH
CÀ VĂN CHIẾN
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
1648128003

Sơn La, ngày 20 tháng 04 năm 2014
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Sơn La, ngày tháng 04 năm 2014
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Vũ Thị Bích

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU

DANH MỤC VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4

Chữ viết tắt
CBCNV
BCH
KT_CN
PGĐ

5
6
7
8
9
10

MBA
DCL
MC
KPL
TBD
TBN

Giải thích nghĩa
Cản bộ công nhân viên
Ban chấp hành
Kỹ thuật công nghệ
Phòng Giám đốc
Máy biến áp
Dao cách ly
Máy cắt
King Wiew 6.53 Progamming Language

Tủ bù dọc
Tủ bù ngang

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo
của các Trường Cao đẳng Đại học. Trong thời gian thực tập sinh viên có điều kiện
được tiếp xúc với thực tế sản xuất, được trau rồi, bổ xung, kiểm nghiệm lại kiến thức
đã tiếp thu được trong nhưng năm học đã qua.
Đây là cơ hội tốt để sinh viên có thể làm quen với công việc thực tế, giúp họ tự
tin để nhanh chóng bắt nhịp được với môi trường thực tế sản xuất sau khi ra trường.
Đối với sinh viên theo học ngành điện, được thực tập tại nhà máy thuỷ điện là
một niềm vinh dự lớn lao, là một co hội quý báu để nắm bắt quá trình sản xuất, vận
hành thực tế của nhà máy thuỷ điện. Là cơ hội tốt để có thể liên hệ, vận dụng kiến thức
lý thuyết các môn chuyên ngành điện vào thực tế sản xuất điện năng. Đồng thời đây
còn là dịp để mỗi sinh viên tìm hiểu, nắm vững các sơ đồ nối dây, nguyên lý lầm việc
của các trang thiết bị chính trong nhà máy thuỷ điện, phương thức vận hành chungcủa
toàn nhà máy và vai trò phát điện của nhà máy trong hệ thống điện quốc gia.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bô môn đã tận tình quan tâm hướng
dẫn chung em trong suốt đợt thực tập vừa qua. Em xin cảm ơn ban lãnh đạo nhà máy
thuỷ điện Nậm Công. Đã tận tình giú...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Cơ quan thực tập: Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sọi
Giáo viên hướng dẫn: VŨ THỊ BÍCH
Sơn La, ngày 20 thán 04 năm 2014
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Báo cáo thực tập nhà máy thuỷ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhà máy thuỷ điện - Người đăng: Hà Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhà máy thuỷ điện 9 10 516