Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nhận thức cơ khí

Được đăng lên bởi mintungak94
Số trang: 307 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP
NHẬN THỨC
Họ và Tên sinh viên:
Lớp:

Đà Nẵng -

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

Trang 2

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

Trang 3

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

LỜI NÓI ĐẦU

T

hực tập nhận thức diễn ra vào cuối năm thứ III. Nhằm giúp cho sinh viên
thực hiện các công việc tham quan, tìm hiểu một số máy móc thiết bị điển
Trang 4

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

hình, nhằm bổ sung cho những kiến thức đã học và tạo điều kiện thuần lợi cho việc
tiếp thu các kiến thức chuyên môn của các năm học kế tiếp. Đây là mục tiêu của đợt
thực tập nhận thức.
Về nhiệm vụ của đợt thực tập nhận thức này thì mỗi sinh viên phải nắm bắt được cấu tạo,
nguyên lý hoạt động và hệ thống điều khiển của các loại máy móc thiết bị được giới thiệu
nhằm:
Thứ nhất là để phục vụ, tạo sự thuận lợi cho việc thu thập kiến thức chuyên ngành trong
những năm học sau.
Thứ hai là để phục vụ cho đợt thực tập công nhân vào cuối năm thứ IV.
Đợt thực tập nhân thức nhận thức này sẽ đưa sinh viên đi thăm quan lần lượt các phòng thí
nghiệm, các ban có liên quan đến ngành học của mình và sinh viên có nhiệm vụ phải nắm bắt

Trang 5

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

được những kiến thức cơ bản mà các thầy cô giáo đã truyền đạt.

Trang 6

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT GỌT KIM
LOẠI
A.

BAN PHAY, BÀO.

I.
PHAY:
1/ Giới thiệu:
a) Khái niệm:
 Là một quá trình gia công cắt gọt kim loại, mà trong đó dao chuyển động quay
quanh một trục có vị trí cố định để tạo ra tốc độ cắt, còn chi tiết gia công thực hiện chuyển
động tịnh tiến theo phương dọc, ngang hoặc đứng do bàn máy mang đi để thực hiện việc cắt
gọt kim loại.

Trang 7

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh



Sâ
Sâ
Sd
Sd


Sn
Sn

Dụng cụ để cắt gọt gọi là dao phay, nó có nhiều lưỡi cắt tham gia cắt gọt kim loại.
Vì dao phay không có tính cắt liên tục nên người ta chế tạo dao phay có nhiều lưỡi cắt để
giảm thời gian trống giữa hai lần cắt trong một vòng quay của dao nhằm tăng năng suất.
b) Ký hiệu máy phay: (theo TCVN)

Trang 8

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

SVTH :Trần Anh Minh

 Trên thân máy phay người ta không ghi tên máy như thông thường mà dùng
các ký hiệu đã được tiêu chuẩn hóa để thay thế.
 Ký hiệu này thông thường gồm 3 thành phần:

Chữ cái P đứng đầu tiên để biểu diễn tên máy là máy phay

Tiếp theo là một con số để biểu diễn cho...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ
BÁO CÁO THỰC TẬP
BÁO CÁO THỰC TẬP
NHẬN THỨC
NHẬN THỨC
Họ và Tên sinh viên:
Lớp:
Đà Nẵng -
báo cáo thực tập nhận thức cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nhận thức cơ khí - Người đăng: mintungak94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
307 Vietnamese
báo cáo thực tập nhận thức cơ khí 9 10 909