Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MÌ MILIKET

Được đăng lên bởi Nhu Huynh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5099 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Báo cáo thực tập
Công ty cổ phần LTTP Colusa-Miliket

GVHD: Đặng Thị Yến

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm COLUSAMILIKET, chúng em đã được tiếp xúc với công việc và dây chuyền kỹ thuật, được áp
dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tiễn và cũng đã bổ sung một lượng
kiến thức lớn cho bản thân từ thực tế.
Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong trường Đại học công
nghiệp thực phẩm Tp.HCM, đặc biệt là khoa Công nghệ thực phẩm đã tạo điều kiện
cho chúng em hoàn thành khoá thực tập. Chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất
đến cô Đặng Thị Yến đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em trong đợt thực tập này.
Đối với quý công ty, chúng em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc
nhất đến toàn thể công nhân viên công ty COLUSA-MILIKET, đặc biệt là các cô chú,
anh chị trong nhóm sản xuất và phòng công nghệ và phát triển sản phẩm mới đã tận
tình giúp đỡ, truyền đạt cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu đã
làm nền tảng cho chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập cũng như bài báo cáo này.
Sau cùng chúng em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ để mãi là
những người đưa đò, đưa những thế hệ mai sau đến những bến bờ của ước mơ và
tương lai. Xin chúc quý công ty ngày càng vững bước và phát triển mạnh hơn trên
thương trường nội địa và quốc tế.
Do thời gian thực tập có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót, mong quý
thầy cô thông cảm và đóng góp ý kiến cũng như chỉ dạy thêm để bài báo cáo của
chúng em được hoàn thiện hơn.
Lời cuối cùng, chúng em xin trân trọng cảm ơn!

SVTH: Phạm Thị Huỳnh Như

Trang 1

Báo cáo thực tập
Công ty cổ phần LTTP Colusa-Miliket

GVHD: Đặng Thị Yến

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

SVTH: Phạm Thị Huỳnh Như

Trang 2

Báo cáo thực tập
Công ty cổ phần LTTP Colusa-Miliket

GVHD: Đặng Thị Yến

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Báo cáo thực tập
Công ty cổ phần LTTP Colusa-Miliket GVHD: Đặng Thị Yến
LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm COLUSA-
MILIKET, chúng em đã được tiếp xúc với công việc và dây chuyn kỹ thuật, được áp
dụng những kiến thức đã học trường vào thực tiễn cũng đã bổ sung một lượng
kiến thức lớn cho bản thân từ thực tế.
Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy trong trường Đại học công
nghiệp thực phẩm Tp.HCM, đặc biệt khoa Công nghệ thực phẩm đã tạo điều kiện
cho chúng em hoàn thành khoá thực tập. Chúng em xin gởi li cảm ơn chân thành nhất
đến cô Đặng Thị Yến đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em trong đợt thực tập này.
Đối với q công ty, chúng em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc
nhất đến toàn thể công nhân viên công ty COLUSA-MILIKET, đặc biệt là cácchú,
anh chị trong nhóm sản xuất phòng công nghệ phát triển sản phẩm mới đã tận
tình giúp đỡ, truyền đạt cho chúng em những kiến thức kinh nghiệm quý báu đã
làm nền tảng cho chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập cũng như bài báo cáo này.
Sau cùng chúng em xin kính chúc quý thầy dồi dào sức khoẻ để mãi
những người đưa đò, đưa nhng thế hệ mai sau đến nhng bến bờ của ưc
tương lai. Xin chúc quý công ty ngày càng vững bước phát triển mạnh hơn trên
thương trường nội địa và quốc tế.
Do thời gian thực tập có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót, mong quý
thầy thông cảm đóng góp ý kiến cũng như chỉ dạy thêm để i báo cáo của
chúng em được hoàn thiện hơn.
Lời cuối cùng, chúng em xin trân trọng cảm ơn!
SVTH: Phạm Thị Huỳnh Như Trang 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MÌ MILIKET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MÌ MILIKET - Người đăng: Nhu Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MÌ MILIKET 9 10 969