Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại nhà máy cơ kí 120

Được đăng lên bởi Duy Nguyen Quoc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3383 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

MỤC LỤC

1

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

LỜI MỞ ĐẦU
Hơn ba năm học tập trên mái trường Đại học Kinh tế quốc dân, mỗi
sinh viên chúng ta đều đã nắm bắt được một khối lượng kiến thức không nhỏ.
Song để những kiến thức ấy thực sự trở thành hành trang cho mỗi chúng ta
trong cuộc sống sau này thì nó còn một khoảng cách rất lớn. Nhận thức được
điều đó, hàng năm trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức các đợt thực
tập cho các sinh viên năm cuối. Mục đích của đợt thực tập này nhằm giúp
sinh viên :
- Một là hệ thống toàn bộ nội dung, kiến thức đã được học trong toàn
khóa nhằm hoàn thiện tri thức khoa học của một sinh viên tốt nghiệp ở bậc
đại học.
- Hai là để giúp các sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu các hoạt động thực
tiễn của cơ sở thực tập nói chung cũng như các vấn đề về chuyên môn đã
được đào tạo.
- Ba là nắm được phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề thuộc
chuyên ngành đào tạo trên cơ sở những kiến thức đã học và thực tiễn hoạt
động, trên cơ sở gắn lý thuyết với thực tiễn, đồng thời đề xuất được các giải
pháp, các kiến nghị khoa học nhằm góp phần giải quyết thực tiễn trong quá
trình đổi mới quản lý sản xuất – kinh doanh, qua đó nâng cao nhận thức của
sinh viên.
Được sự giúp đỡ của nhà trường và các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế
lao động và dân số, hiện nay em đang được thực tập tại Nhà máy Cơ khí 120
thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam. Trong giai đoạn đầu của quá
trình thực tập thì một trong những yêu cầu đó là phải viết một báo cáo tổng
hợp trình bày tổng quan về hoạt động của đơn vị nơi thực tập.
Kết cấu báo cáo của em gồm 4 phần:

2

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

Phần I: Giới thiệu về Nhà máy Cơ khí 120.
Phần II: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà máy Cơ khí 120.
Phần III: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt
động quản trị của Nhà máy.
Phần IV: Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
Do sự hiểu biết của em còn có hạn và sự hiểu biết chưa đầy đủ nên bài
viết của em không tránh khỏi một vài thiếu sót. Em mong thầy giáo cùng các
co chú, anh chị trong cơ quan đóng góp ý kiến cho bài viết của em hoàn thiện
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thanh Vân đã tận tình hướng
dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập.
Em xin cảm ơn cô Hồng cùng các cô chú, anh chị trong Phòng Tổ chức
lao động đã tạ...
CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn
: 6.280.688
MỤC LỤC
1
Báo cáo thực tập tại nhà máy cơ kí 120 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại nhà máy cơ kí 120 - Người đăng: Duy Nguyen Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại nhà máy cơ kí 120 9 10 436