Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tay nghề công nhân

Được đăng lên bởi thang-nguyen-khac
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 26081 lần   |   Lượt tải: 149 lần
Baó cáo thực tập tay nghề công nhân

ĐH Công nghệ GTVT



Báo cáo thực tập công nhân

SVTH: Trịnh Đình Thuận

GVHD:Nguyễn Minh Đức
1

Baó cáo thực tập tay nghề công nhân

ĐH Công nghệ GTVT

Mục luc
A – Nghề Nề ..................................................................................................................................4
I. Các công việc và yêu cầu cần nắm :............................................................................................4
II. Dụng cụ làm việc :.....................................................................................................................4
IV. Tiến hành xây tường.................................................................................................................8
Chuẩn bị vữa xây :......................................................................................................................8
2. Cách trộn vữa :.......................................................................................................................9
2. Các phương pháp xây tường.................................................................................................11
V. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với công tác nề.................................................14
VI .Hoàn thiện khối xây dựng.....................................................................................................15
B. NGHỀ SẮT..................................................................................16
I. Yêu cầu cần nắm :.....................................................................................................................17
II. Dụng cụ....................................................................................................................................18
III. Phân loại thép trong xây dựng................................................................................................20
IV. Gia công cốt thép....................................................................................................................20
V. Lắp dựng cốt thép....................................................................................................................23
C. Nghề Cốt Pha...........................................................................................................................24
II. Dụng cụ................................................................................................................................25
III. Thành phần...
Baó cáo th c t p tay ngh công nhân H Công ngh GTVT Đ
Báo cáo thực tập công nhân
Báo cáo thực tập công nhân
SVTH: Tr nh ình Thu n GVHD:Nguy n Minh c Đ Đứ
1
Báo cáo thực tập tay nghề công nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tay nghề công nhân - Người đăng: thang-nguyen-khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Báo cáo thực tập tay nghề công nhân 9 10 109