Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tay nghề công nhân

Được đăng lên bởi vantan2206
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 8540 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Trêng ®H b¸ch khoa
Khoa XDDD&cn

B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n

******

Lêi nãi ®Çu !
Là một kĩ sư xây dựng tương lai cần phải nắm vừng những yếu tố về kĩ thuật thi
công và kinh tế. Để có được điều này thì chúng ta phải biết những công đoạn đẻ làm nên
một công trình hoàn chỉnh là như thế nào? Đó là nhiệm vụ của “Thực tập công nhân”.
“Học đi đôi với hành, lý thuyết phải kết hợp với thực tiễn” là một phương châm giáo
dục bắt buộc nhằm cho mỗi sinh viên chúng ta đi từ lý thuyết áp dụng vào thực tế công
việc. Chỉ qua thực tiễn chúng ta mới hiểu được một cách sâu sắc về lý thuyết. Nếu không
qua thực tế thì với những kiến thức đã học trong lý thuyết nhà trường chúng ta không thể
xử lý một cách linh hoạt trong thi công sau này. Qua đợt thực tập công nhân lần này đã
giúp em hiểu được phần nào công việc của người công nhân, giúp em có được cơ hội đầu
tiên tiếp xúc với thực tế công việc trong ngành như: công tác đóng cốppa, bê tông, cốt thép
và vấn đề an toàn lao động trong ngành. Từ đó tích luỹ cho bản thân những kiến thức nhất
định cho công việc thực tế sau này của mình.
Mặc dù thời gian thực tập chỉ có 5 tuần không phải là nhiều nhưng cũng đủ cho em
hiểu được ít nhiều công việc xây dựng, cảm thấy yêu nghề mà mình đã lựa chọn, thấy được
những khó khăn mà mình có thể gặp phải sau này.
Nhân đây em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho chúng em
thực tập. Cảm ơn các Thầy Cô đã tận tình hướng dẫn chúng em rất nhiều kể từ khi mới bắt
đầu cho đến khi kết thúc đợt thực tập. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các chú và các anh
tại công trường đã tận tâm hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quí báu của mình giúp em
hoàn thành tốt đợt thực tập này.

Nhóm sinh viên lớp 09X1A _ nhóm Thực tập nhóm 7 thực hiện
1

Trêng ®H b¸ch khoa

B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n

Khoa XDDD&cn

******

PHẦN 1 :

THỰC TẬP NGOÀI CÔNG TRÌNH

I. NHIỆM VỤ THỰC TẬP :
1. Mục tiêu :
Giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quát về công trình trong quá trình xây
dựng , bổ sung các kiến thức đã học được trong nhà trường. Nắm vững công tác giám sát ,
tổ chức thi công , quá trình ,phương pháp tổ chức tiến hành các công đoạn thi công công
trình và vấn đề an tòan lao động tại công trình.
2. Phương pháp :
Sinh viên đươc quan sát , hướng dẫn từng phân đoạn của công trình , tùy theo đặc
điểm của công trình mà sinh viên có thể biết về các công tác như lắp ráp dàn giáo , ván
khuôn , công tác nối cốt thép , đổ bêtông , các biện pháp hỗ trợ thi công và cá...
Trêng ®H b¸ch khoa
Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Lêi nãi ®Çu !
một xây dựng tương lai cần phải nắm vừng những yếu tố về thuật thi
công và kinh tế. Để được điều này thì chúng ta phải biết những công đoạn đ làm nên
một công trình hoàn chỉnh là như thế nào? Đó là nhiệm vụ của “Thực tập công nhân”.
“Học đi đôi với hành, lý thuyết phải kết hợp với thực tiễn” là một phương châm giáo
dục bắt buộc nhằm cho mỗi sinh viên chúng ta đi từ thuyết áp dụng vào thực tế công
việc. Chỉ qua thực tiễn chúng ta mới hiểu được một cách sâu sắc về thuyết. Nếu không
qua thực tế thì với những kiến thức đã học trong thuyết nhà trường chúng ta không thể
xử một ch linh hoạt trong thi công sau này. Qua đợt thực tập công nhân ̀n này đã
giúp em hiểu được phần nào công việc của người công nhân, giúp em được hội đầu
tiên tiếp xúc với thực tế công việc trong ngành như: công tác đóng cốppa, tông, cốt thép
vấn đề an toàn lao động trong ngành. Từ đó tích luỹ cho bản thân những kiến thức nhất
định cho công việc thực tế sau này của mình.
Mặc thời gian thực tập chỉ 5 tuần không phải nhiều nhưng cũng đ cho em
hiểu được ít nhiều công việc xây dựng, cảm thấy yêu nghề mà mình đã lựa chọn, thấy được
những khó khăn mà mình có thể gặp phải sau này.
Nhân đây em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho chúng em
thực tập. Cảm ơn các Thầy Cô đã tận tình hướng dẫn chúng em rất nhiều kể từ khi mới bắt
đầu cho đến khi kết thúc đợt thực tập. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các chú các anh
tại công trường đã tận tâm hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quí báu của mình giúp em
hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Nhóm sinh viên lớp 09X1A _ nhóm Thực tập nhóm 7 thực hiện
1
báo cáo thực tập tay nghề công nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tay nghề công nhân - Người đăng: vantan2206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
báo cáo thực tập tay nghề công nhân 9 10 883