Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quá trình quản lý nước thải của Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam CASEAMEX

Được đăng lên bởi thao-nguyen-xuan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 6515 lần   |   Lượt tải: 47 lần
MỤC LỤC
Đặt vấn đề………………………………………………………………….2
Mục tiêu thực tập………………………………………………………….2
Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….2
Chương I. GIỚI THIỆU CHUNG………………………………………..4
I.Giới thiệu về Khu Công Nghiệp………………………………………...4
II. Giới thiệu chung Caseamex……………………………………………5
1.Giới thiệu…………………………………………………………………5
2. Công tác quản lí môi trường…………………………………………....6
3. Thực trạng môi trường tại công ty (theo chúng tôi ghi nhận)………..7
a. Chất thải rắn…………………………………………………………….7
b. Nước thải………………………………………………………………...7
Chương II. QUẢN LÍ NƯỚC THẢI Ở CASEAMEX…………………...7
1. Nguồn đầu vào và đầu ra của hệ thống…………………………………7
2. Cơ chế hoạt động…………………………………………………………8
3. Kết luận………………………………………………………………….11
Chương III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………12
I.Kết Luận………………………………………………………………….12
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………...13

1

Đặt vấn đề:
Các khu chế xuất, khu công nghiệp là nơi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
với mật độ cao, tập trung nhiều khối lượng chất thải công nghiệp phức tạp với
nhiều thành phần độc hại. lượng chất thải này gây ô nhiễm cho môi trường
nước của các con sông vốn là nguồn nước sinh hoạt cho địa bàn dân cư rộng
lớn, ảnh hưởng đến các sinh vật và hệ sinh thái là tác nhân thực hiện quá trình
phân hủy và làm sạch các dòng sông.
Mục tiêu thực tập:
Tìm hiểu một số nhà máy, xí nghiệp sản xuất, nhằm có kết luận chung cho quá
trình quản lí nước thải của khu công nghiệp nói chung và các nhà máy nói
riêng.
Quá trình khảo sát tìm hiểu về công ty xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam
CASEAMEX. Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quá và cụ thể về các hoạt động
quản lí nước thải.
Phương pháp nghiên cứu
-

Đi thực tế, quan sát, phỏng vấn

-

Tìm hiểu tài liệu về Khu công nghiệp Trà Nóc.

-

Thảo luận nhóm.

2

Chương I. GIỚI THIỆU CHUNG
I.Giới thiệu về Khu Công Nghiệp.
Khu công nghiệp Trà Nóc 1 có diện tích 135 ha, tọa lạc tại phường Trà
Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. Hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng hoàn
chỉnh, đã cho thuê 100% diện tích đất công nghiệp.

Hình 1. Lối vào khu công nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ.
Trà Nóc 1 hiện là khu công nghiệp (KCN) thành công bậc nhất vùng
ĐBSCL. Đến nay, có 95% diện tích tại đây (128/135 ha) đã được thuê, thu hút
73 trong 95 dự án đầu tư vào các KCN Cần Thơ. Trong 295 triệu USD đăng ký
đầu tư vào các KCN thì Trà Nóc 1 chiếm gần 75%. Theo Ban quản lý các KCN
thành phố Cần Thơ, năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp tại đây đạt 934 tỉ
đồng, đến năm 2003 đạt hơn 4.000 tỉ đồng, chiếm gần 50% giá trị sản xuất
công nghiệp toà...
MỤC LỤC
Đặt vấn đề………………………………………………………………….2
Mục tiêu thực tập………………………………………………………….2
Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….2
Chương I. GIỚI THIỆU CHUNG………………………………………..4
I.Giới thiệu về Khu Công Nghiệp………………………………………...4
II. Giới thiệu chung Caseamex……………………………………………5
1.Giới thiệu…………………………………………………………………5
2. Công tác quản lí môi trường…………………………………………....6
3. Thực trạng môi trường tại công ty (theo chúng tôi ghi nhận)………..7
a. Chất thải rắn…………………………………………………………….7
b. Nước thải………………………………………………………………...7
Chương II. QUẢN LÍ NƯỚC THẢI Ở CASEAMEX…………………...7
1. Nguồn đầu vào và đầu ra của hệ thống…………………………………7
2. Cơ chế hoạt động…………………………………………………………8
3. Kết luận………………………………………………………………….11
Chương III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………12
I.Kết Luận………………………………………………………………….12
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………...13
1
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quá trình quản lý nước thải của Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam CASEAMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quá trình quản lý nước thải của Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam CASEAMEX - Người đăng: thao-nguyen-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu quá trình quản lý nước thải của Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam CASEAMEX 9 10 650