Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Shinichi Kudo
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2692 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo
của các trường đại học. Đối với sinh viên chuyên ngành tự động hóa, thực tập tại
Nhà máy thủy điện Sông Côn 2 là một cơ hội quý báu để nắm bắt quy trình và ứng
dụng tự động hóa vào sản xuất, vận hành thực tế của nhà máy thủy điện. Là cơ hội
tốt để có thể vận dụng kiến thức lý thuyết của chuyên ngành tự động hóa vào thực
tiễn sản xuất điện năng. Và tìm hiểu, nắm bắt các thiết bị, dây chuyền tự động hóa
chính trong nhà máy thủy điện, phương thức vận hành chung của toàn nhà máy
cũng như vai trò của nhà máy trong hệ thống điện quốc gia.
Được sự cho phép của khoa Điện trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, của
Công Ty cổ phần thủy điện Geruco - Sông Côn và Ban lãnh đạo Nhà máy thuỷ
điện Sông Côn 2 em đã hoàn thành khoá thực tập tốt nghiệp tại Nhà máy thuỷ điện
Sông Côn 2. Dưới đây là bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, là kết quả của những
ngày học tập tại Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong bộ môn Tự Động Hóa,
đến Lãnh đạo Công ty thủy điện Geruco-Sông Côn đã tạo điều kiện cho em thực
tập tại Nhà máy thủy điện Sông Côn 2, cùng cán bộ nhân viên vận hành nhà máy
đã tận tình quan tâm hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian thực tập vừa qua.
Tuy nhiên với thời gian có hạn và sự hiểu biết còn hạn chế em không thể tránh
những thiếu sót mong Lãnh đạo và cán bộ nhân viên nhà máy, quý thầy cô góp ý
thêm để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đà nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Sinh Viên: Nhóm Tự Động Hóa
Lớp

SVTH: Nhóm Tự Động Hóa – Lớp 10D3-BKDN

: 10D3-BKDN

Trang 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Nơi thực tập: Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn
-Nhà máy thủy điện Sông Côn 2.
Họ và tên : Nhóm Tự Động Hóa
Lớp

: 10D3

Quá trình thực tập: “TÌM HIỂU VỀ CÁC THIẾT BỊ CHÍNH VÀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG CÔN 2 ”

Nội dung báo cáo:
Chương 1: Giới thiệu về Nhà máy thủy điện Sông Côn 2.
Chương 2: Giới thiệu tổng quan về dây chuyền sản xuất của nhà máy.
Chương 3: Thiết bị điện chính trong Nhà máy điện.
Chương 4: Tìm hiều về công tác vận hành của Nhà máy thủy điện Sông Côn 2.
Chương 5: Giới thiệu về hệ thống điều tốc, hệ thống DCS giám sát điều khiển
khối tổ máy và hệ thống hòa đồng bộ máy phát và lưới điện.
Bản vẽ đính kèm :
- Sơ đồ nhất thứ của Nhà máy thủy điện Sông Côn 2.
- Sơ đồ bảo vệ Rơle của Nhà máy thủy điện Sông Côn 2.
Quảng Nam, ngày 15 tháng ...
Trang 1


Thực tập tốt nghiệp là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo
của các trường đại học. Đối với sinh viên chuyên ngành tự động hóa, thực tập tại
Nhà máy thủy điện Sông Côn 2 là một cơ hội quý báu để nắm bắt quy trình và ứng
dụng tự động hóa vào sản xuất, vận hành thực tế của nhà máy thủy điện. Là cơ hội
tốt để thể vận dụng kiến thức lý thuyết của chuyên ngành tự động hóa vào thực
tiễn sản xuất điện năng. tìm hiểu, nắm bắt các thiết bị, dây chuyền tự động hóa
chính trong nhà máy thủy điện, phương thức vận hành chung của toàn nhà máy
cũng như vai trò của nhà máy trong hệ thống điện quốc gia.
Được sự cho phép của khoa Điện trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, của
Công Ty cổ phần thủy điện Geruco - Sông CônBan lãnh đạo Nhà y thuỷ
điện Sông Côn 2 em đã hoàn thành khoá thực tập tốt nghiệp tại Nhà máy thuỷ điện
Sông Côn 2. Dưới đây bài o cáo thực tập tốt nghiệp, là kết quả của những
ngày học tập tại Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến c thầy trong bộ môn Tự Động Hóa,
đến Lãnh đạo Công ty thủy điện Geruco-Sông Côn đã tạo điều kiện cho em thực
tập tại Nhà máy thủy điện Sông Côn 2, cùng cán bộ nhân viên vận nh nhà máy
đã tận tình quan tâm hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian thực tập vừa qua.
Tuy nhiên với thời gian có hạn và sự hiểu biết còn hạn chế em không thể tránh
những thiếu sót mong Lãnh đạo cán bộ nhân viên nhà máy, quý thầy góp ý
thêm để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đà nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2015
Sinh Viên: Nhóm Tự Động Hóa
Lớp : 10D3-BKDN
SVTH: Nhóm Tự Động Hóa – Lớp 10D3-BKDN
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: Shinichi Kudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 29