Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tụe động thủy khí

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành Máy và tự động thuỷ khí

SinhviênthỰchiện: Trần Ngọc Dược
Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Nội dung trình bày

 Phần 1:Tổng quan về máyép
 Phần 2:Sơđồ nguyênlý và Biểu đồ trạng thái
 Phần 3: Các vấn đề hư hỏng thường gặp và sửa chữa

Phần 1:Tổng quan về máy ép

Máy ép phun

Cấu tạo



Hệ thốnghỗ trợ ép phun



Hệ thống kẹp



Hệ thống điều khiển



Hệ thống phun



Hệ thốngkhuôn

Sơ đồ công nghệ

Phần 2: Sơ đồ nguyên lý và Biểu đồ trạng thái
Sơ đồ thuỷ lực

Biểu đồ trạng thái

Phần 3: Các vấn đề hư hỏng thường gặp và sửa chữa

- Mấtáp toàn máy do bơm xước 2 mặt đầu, roto cánh gạt
càykhoétlàm rộng stato bơm

-

Van

áptỉlệ, các van

phân

phối

bị

lỗi

dođiều

khiểnđiệnhoặc điều khiển tay bịkẹt, ko điều khiển được,
xước ti trượt,dầubẩn

-

Lùi cụm bị quá nhanh hoặc không điều khiển được, do
van tiết lưu chỉnh quá cỡ hoặc có dị vật trong lỗ tiết lưu

...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành Máy và tự động thuỷ khí
Sinhviênth chi n: Tr n Ng c D c ượ
Đ n v th c t p: Công ty c ph n nh a Thi u Niên Ti n Phongơ ế
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tụe động thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tụe động thủy khí - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tụe động thủy khí 9 10 867