Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí

Được đăng lên bởi Valentinô
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐCN Thái Nguyên

Báo cáo thực tập

LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa mà nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp,
đang trong thời kỳ công nhiệp hóa hiện đại hóa tiến lên trở thành một nước công
nghiệp.Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao, trong đó
vấn đề việc nắm bắt nhận thức công nghệ trong sản suất được đặt lên hang đầu
nó đòi hỏi năng lực xử lý, mức độ hoàn hảo sự chính xác của hệ thống sản xuất
ngày một cao hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng, chất lượng .
Nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêm dùng trong nền kinh tế
thị trường hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp tư nhân, các
doanh nghiệp có quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình,
mỗi doanh nghiệp phải nâng cấp đổi mới dây chuyền sản xuất và có kế hoạch
hợp lý. Hiệu quả cạnh tranh không chỉ đơn thuần là hiệu quả chất lượng mà còn
là sự cạnh tranh về giá. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tăng cường đổi mới
hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, mặt khác phải chú trọng công tác
quản lý kinh tế, tiết kiệm chi tiêu sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và thúc đẩy
sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.Và công ty TNHH Cơ Khí Hải Hưng
chuyên gia công cơ khí cũng không phải là ngoại lệ.
Để tăng cường nhận thức cho sinh viên về hoạt động sản xuất của nhà máy và
việc hình thành kỹ năng nghề. Nhà trường đã ra quyết định bổ xung thêm vào
chương trình đào tạo 10 tuần thực tập sản xuất tại nhà máy công ty nhằm củng cố
bổ xung tác phong công nghiệp cho sinh viên và sớm hình thành nhận thức về
công việc tại các nhà máy, xí nghiệp liên quan đến ngành của bản thân trong
tương lai.
Qua quá trình học tập tại lớp CN HÀN K45, khoa cơ khí, tổ môn hàn, trường
cao đẳng công nghiệp thái nguyên được thầy cô trong tổ môn trang bị kiến
thức để bổ sung kiến thức cả lý thuyết lẫn thực tiễn, và trong thời gian qua em đã
được đi thực tập tại công ty TNHH Cơ Khí Hải Hưng. Chuyên gia công cơ khí
lắp đặt các thiết bị công trình …để tìm hiểu về công nghệ , về dây chuyền sản
xuất … tại công ty.
Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ của giám đốc,ban lãnh đạo và toàn
bộ cán bộ nhân viên trong công ty em đã hoàn hành phần thực tập của mình và
báo cáo thực tập với nội dung sau:

GVHD: Vũ Chí Bang
SV: Hà Đức Cảnh - Lớp: Hàn.CĐ- K45

1

Trường CĐCN Thái Nguyên

Báo cáo thực tập

Phần I : Giới Thiệu Khái Quát Chung Về Công Ty
Xuất phát từ doanh nghiệp tư nhân sau 15 năm xây dụng và phát triển Hải
Hưng đang trở thành một công ty chuyên
- ...
Trường CĐCN Thái Nguyên Báo cáo thực tập
LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa mà nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp,
đang trong thời kỳ công nhiệp hóa hiện đại hóa tiến lên trở thành một nước công
nghiệp.Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao, trong đó
vấn đề việc nắm bắt nhận thức công nghệ trong sản suất được đặt lên hang đầu
đòi hỏi năng lực xử lý, mức đ hoàn hảo sự chính xác của hệ thống sản xuất
ngày một cao hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng, chất lượng .
Nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêm dùng trong nền kinh tế
thị trường hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt củac doanh nghiệp tư nhân, các
doanh nghiệp có quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình,
mỗi doanh nghiệp phải nâng cấp đổi mới dây chuyền sản xuất kế hoạch
hợp lý. Hiệu quả cạnh tranh không chỉ đơn thuần hiệu quả chất lượng còn
sự cạnh tranh về giá. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tăng cường đổi mới
hiệu quả sản xuất chất lượng sản phẩm, mặt khác phải chú trọng công tác
quản kinh tế, tiết kiệm chi tiêu sản xuất, hạ giá thành sản phẩm thúc đẩy
sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.Và công ty TNHH Khí Hải Hưng
chuyên gia công cơ khí cũng không phải là ngoại lệ.
Để tăng cường nhận thức cho sinh viên về hoạt động sản xuất của nhà máy và
việc hình thành kỹ năng nghề. Nhà trường đã ra quyết định bổ xung thêm vào
chương trình đào tạo 10 tuần thực tập sản xuất tại nhà máy công ty nhằm củng cố
bổ xung tác phong công nghiệp cho sinh viên sớm hình thành nhận thức về
công việc tại các nhà máy, nghiệp liên quan đến ngành của bản thân trong
tương lai.
Qua quá trình học tập tại lớp CN HÀN K45, khoa cơ khí, tổ môn hàn, trường
cao đẳng công nghiệp thái nguyên được thầy trong tổ môn trang bị kiến
thức để bổ sung kiến thức cả lý thuyết lẫn thực tiễn, và trong thời gian qua em đã
được đi thực tập tại công ty TNHH Khí Hải Hưng. Chuyên gia công khí
lắp đặt các thiết bị công trình …để tìm hiểu về công nghệ , về dây chuyền sản
xuất … tại công ty.
Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ của giám đốc,ban lãnh đạo toàn
bộ cán bộ nhân viên trong công ty em đã hoàn hành phần thực tập của mình
báo cáo thực tập với nội dung sau:
GVHD: Vũ Chí Bang
SV: Hà Đức Cảnh - Lớp: Hàn.CĐ- K45
1
báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí - Người đăng: Valentinô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí 9 10 687