Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí

Được đăng lên bởi duonghuan.cn
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 4056 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Báo cáo thực tập

Công ty cổ phần cơ khí gang thép

LỜI NÓI ĐẦU
Công ty cổ phần cơ khí Gang Thép hiện nay được phát triển dựa trên cơ
sở Nhà Máy cơ khí Gang Thép cũ, đã được thành lập và xây dựng cách đây hơn
50 năm. Trong suốt quá trình hơn nửa thế kỉ công ty đã ngày càng phát triển và
lớn mạnh, đáp ứng được nhu cầu phát triển, đổi mới của công ty cổ phần Gang
Thép Thái Nguyên cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, luyện
kim, xi măng, mía đường... Hiện nay công ty đã được chứng nhận hệ thống
quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001- 2008, lại càng làm tăng thêm uy tín của
công ty trên toàn quốc.
Chúng em là những sinh viên của trường Đại Học Kĩ Thuật Công Nghiệp
Thái Nguyên, được vinh dự phân công về thực tập tại công ty. Trong suốt quá
trình thực tập chúng em đã được các cán bộ kĩ thuật, quản lý hướng dẫn tận tình
tìm hiểu, nghiên cứu cơ cấu tổ chức, công tác quản lý kĩ thuật công nghệ, công
tác nghiên cứu khoa học và cải tiến kĩ thuật, cải tiến quản lý thực tế tại công ty.
Thông qua những công tác trên chúng em đã biết vận dụng toàn bộ những kiến
thức lý thuyết đã học ở nhà trường, ứng dụng vào thực tiễn điều hành sản xuất.
Tuy nhiên vì thời gian có hạn và các cán bộ của công ty vừa phải đảm nhận
nhiệm vụ phục vụ sản xuất, vừa phải hướng dẫn sinh viên thực tập nên bản báo
cáo kết quả thực tập còn có nhiều hạn chế. Chúng em rất mong sự đóng góp ý
kiến của các thầy cô nhà trường cũng như các cán bộ của công ty.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Ngày 06 Tháng 12 Năm 2013
Sinh viên thực tập

Phân xưởng IV

trang 1

Báo cáo thực tập

Công ty cổ phần cơ khí gang thép

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GANG THÉP
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
GANG THÉP

Phân xưởng IV

trang 2

Báo cáo thực tập

Công ty cổ phần cơ khí gang thép

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Báo cáo thực tập Công ty cổ phần cơ khí gang thép
LỜI NÓI ĐẦU
Công ty c phần khí Gang Thép hiện nay được phát triển dựa trên
sở Nhà Máy cơ khí Gang Thép cũ, đã được thành lập và xây dựng cách đây hơn
50 năm. Trong suốt quá trình hơn nửa thế kỉ công ty đã ngày càng phát triển và
lớn mạnh, đáp ứng được nhu cầu phát triển, đổi mới của công ty cổ phần Gang
Thép Thái Nguyên cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, luyện
kim, xi măng, mía đường... Hiện nay công ty đã được chứng nhận hệ thống
quản chất lượng quốc tế ISO 9001- 2008, lại càng làm tăng thêm uy tín của
công ty trên toàn quốc.
Chúng em là những sinh viên của trường Đại Học Kĩ Thuật Công Nghiệp
Thái Nguyên, được vinh dự phân công về thực tập tại công ty. Trong suốt quá
trình thực tập chúng em đã được các cán bộ kĩ thuật, quản lý hướng dẫn tận tình
tìm hiểu, nghiên cứu cấu tổ chức, công tác quản kĩ thuật công nghệ, công
tác nghiên cứu khoa học cải tiến thuật, cải tiến quản lý thực tế tại công ty.
Thông qua những công tác trên chúng em đã biết vận dụng toàn bộ những kiến
thức thuyết đã học nhà trường, ứng dụng vào thực tiễn điều hành sản xuất.
Tuy nhiên thời gian hạn c cán bộ của công ty vừa phải đảm nhận
nhiệm vụ phục vụ sản xuất, vừa phải hướng dẫn sinh viên thực tập nên bản báo
cáo kết quả thực tập còn nhiều hạn chế. Chúng em rất mong sự đóng góp ý
kiến của các thầy cô nhà trường cũng như các cán bộ của công ty.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Ngày 06 Tháng 12 Năm 2013
Sinh viên thực tập
Phân x ng IVưở trang 1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí - Người đăng: duonghuan.cn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí 9 10 868