Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN - P2

Được đăng lên bởi quy-nguyen1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 8469 lần   |   Lượt tải: 58 lần
Cơ Khí 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Bộ môn công nghệ
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN
Hướng dẫn chung:
- Sinh viên phải điền vào mẫu báo cáo này vào cuối mỗi tuần và nộp lại cho
cán bộ phụ trách thực tập tại doanh nghiệp.
- Cán bộ phụ trách thực tập của doanh nghiệp sẽ nhận xét vào báo cáo này
và đưa lại cho sinh viên vào thứ hai đầu tuần.
- Sinh viên sẽ nộp lại 1 bản sao cho giáo viên phụ trách thực tập và giáo
viên phụ trách duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần theo kế hoạch.
Mã SV
0441010014
Khoa/Trung tâm
Giáo viên phụ trách
Tên doanh nghiệp đến
thực tập
Tên cán bộ phụ trách
thực tập tại doanh
nghiệp
Thời
gian Từ:
thực tập
Khoảng thời Từ:
gian báo cáo

Họ và tên:

Nguyễn Văn Quy
Cơ Khí
Nguyễn Trọng Mai
Công ty TNHH cơ khí Nam Sơn
Nguyễn Văn Hinh

Đến:
Đến:

1. Tóm tắt những nội dung đã học được trong tuần: Theo nhiệm vụ được phân
công ở doanh nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp
Vì công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe máy và được thực hiện trên một số
nguyên công chính như: tạo phôi, dập, hàn, nguội, làm sạch…
Để có một cái nhìn tổng quát về quy trình lên em nhận được công việc tại
nguyên công Đột, Dập. Tại nguyên công này em có nhiệm vụ hỗ trợ các công
nhân trong việc vận hành máy. Trong quá trình thực tập tại công ty em đang xây
dựng quy trình vận hành máy Đột AMADA EM -2510 NT.
1/2
Sv : Nguyễn văn Quy

Cơ Khí 1

Dưới đây là hình ảnh về máy đột AMADA EM-2510NT:

Thông số kỹ thuật của máy đột AMADA EM-2510NT:
{xtypo_info}
SPECIFICATIONS
Machine specifications
Press model

EM2510NT

Press capacity

200 kN (20 metric tons or 22 U.S. tons)

Tool storage

45 or 58 stations

Max. sheet size

1270 × 5000 mm (50 × 196.85”)

Max. sheet thickness
Max. sheet mass

3.2 mm (0.126”)
50 kg (110 lb) at F1

150 kg (330 lb) at F4
Y-axis travel

1270 mm (50”)

X-axis travel

2500 mm (98.425”)

Punching accuracy

±0.1 mm (0.004”)*

±0.07 mm (0.003”)**
Strokes per minute 1 mm pitch (5 mm stroke) : 780 min-1 (hpm)
25.4 mm pitch (5 mm stroke, X-axis): 500 min-1 (hpm)
25.4 mm pitch (5 mm stroke, Y-axis): 330 min-1 (hpm)
2/2
Sv : Nguyễn văn Quy

Cơ Khí 1

Max. press stroke length

37 mm (1.456”)

Max. feed speed (X-axis)

100 m/min (328 ft/min)

Max. feed speed (Y-axis)

80 m/min (262 ft/min)

Turret speed

30 min-1 (rpm)

Power supply

27 kVA

Air supply

250 liters/min (8.8 ft3/min)

Operating air pressure

0.5 MPa (5.0 kgf/cm2 or 72 psi)

Length

6080 mm (239”)

Width

5120 mm (202”)

Height

2318 mm (9...
Cơ Khí 1
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Bộ môn công nghệ
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN
Hướng dẫn chung:
- Sinh viên phải điền vào mẫu báo cáo này vào cuối mỗi tuần và nộp lại cho
cán bộ phụ trách thực tập tại doanh nghiệp.
- Cán bộ phụ trách thực tập của doanh nghiệp sẽ nhận xét vào báo cáo này
và đưa lại cho sinh viên vào thứ hai đầu tuần.
- Sinh viên sẽ nộp lại 1 bản sao cho giáo viên phụ trách thực tập giáo
viên phụ trách duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần theo kế hoạch.
Mã SV 0441010014 Họ và tên: Nguyễn Văn Quy
Khoa/Trung tâm Cơ Khí
Giáo viên phụ trách Nguyễn Trọng Mai
Tên doanh nghiệp đến
thực tập
Công ty TNHH cơ khí Nam Sơn
Tên cán bộ phụ trách
thực tập tại doanh
nghiệp
Nguyễn Văn Hinh
Thời gian
thực tập
Từ: Đến:
Khoảng thời
gian báo cáo
Từ: Đến:
1. Tóm tắt những nội dung đã học được trong tuần: Theo nhiệm vụ được phân
công ở doanh nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp
công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe máy được thực hiện trên một số
nguyên công chính như: tạo phôi, dập, hàn, nguội, làm sạch…
Để một cái nhìn tổng quát về quy trình lên em nhận được công việc tại
nguyên công Đột, Dập. Tại nguyên công y em nhiệm vụ hỗ trợ c công
nhân trong việc vận hành máy. Trong quá trình thực tập tại công ty em đang xây
dựng quy trình vận hành máy Đột AMADA EM -2510 NT.
1/2
Sv : Nguy n văn Quy
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN - P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN - P2 - Người đăng: quy-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN - P2 9 10 266