Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH MTV - VINACHEM

Được đăng lên bởi lehoanglongbk
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV DAP - VINACHEM

LỜI MỞ ĐẦU

DAP có công thức hóa học là (NH4)2HPO4, cung cấp 2 thành phần dinh dưỡng
quan trọng nhất cho cây trồng là P 2O5 và Nitơ. Do có 2 thành phần dinh dưỡng được
hình thành bởi phản ứng hóa học nên tên gọi đầy đủ là phân bón phức hợp
Diamomonium phosphate, viết tắt là DAP.
Phân DAP phù hợp cho các loại cây trồng và thổ nhưỡng VN; khác hẳn với
phân đơn thông thường có tính kiềm hoặc tính axit thì phân DAP được hình thành trên
cơ sở phản ứng trung hòa nên nó là trung tính tốt cho cây và không ảnh hưởng đến thổ
nhưỡng. Có thể bón trực tiếp cho các loại cây từ cây lương thực như lúa ngô khoai sắn
đên cây công nghiệp như cà phê, hạt tiêu.. phù hợp với cả cây ăn quả, cây cho hoa,
cây lấy lá, cây cảnh ...
Nhu cầu phân bón nước ta là khá lớn. Việc đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và
có thể xuất khẩu ra nước ngoài đang là nhiệm vụ của ngành sản xuất phân bón nước ta
hiện nay. Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM ra đời góp phần đảm bảo an ninh
lương thực, an sinh xã hội.
Nội dung Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH MTV DAP- VINACHEM này
tập trung vào quá trình công nghệ, thiết bị sản xuất tại Công ty.
Báo cáo thực tập được viết dựa trên kiến thức thực tế khi thực tập và tham khảo
các tài liệu về quy trình kỹ thuật của các nhà máy SA, PA và DAP.
Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu nhưng do thời gian thực tập hạn chế cho nên báo
cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót nhất định, em rất mong được sự góp ý của các
thầy cô.
Hà Nội, ngày 31/ 01/2013
Sinh viên

1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV DAP - VINACHEM

PHẦN I: LỊCH SỬ CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM.
Công ty TNHH MTV DAP-Vinachem có diện tích 72 ha, nằm cuối bán đảo
Đình Vũ - Hải Phòng. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân bón DAP,
nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội; ổn định và chủ động
trong việc cung cấp DAP cho phát triển nông nghiệp, hạn chế nhập khẩu, sử dụng có
hiệu quả hơn nguồn tài nguyên quặng apatit có sẵn trong nuớc. Dự án nhà máy DAP
Đình Vũ là dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, với mức đầu tư
được duyệt là 172,3 triệu USD, công suất 330.000 tấn/năm. Nhà máy được khởi công
ngày 27/7/2003. Hợp đồng EPC được kí ngày 31/10/2005. Đây là dự án lớn với yêu
cầu sản xuất phân bón phức hợp chất lượng cao. Cục Hóa chất cho biết dự án đã được
phân ra thành 19 gói thầu, trong đó có hai gói thầu lớn là gói thầu chính EPC do nhà
thầu Tập đoàn Xây dựng hóa chất quốc gia Trung Quốc đảm nhiệm. Gói ...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV DAP - VINACHEM
LỜI MỞ ĐẦU
DAP công thức hóa học (NH
4
)
2
HPO
4
, cung cấp 2 thành phần dinh dưỡng
quan trọng nhất cho cây trồng P
2
O
5
Nitơ. Do 2 thành phần dinh dưỡng được
hình thành bởi phản ứng hóa học nên tên gọi đầy đ phân bón phức hợp
Diamomonium phosphate, viết tắt là DAP.
Phân DAP phù hp cho các loại cây trồng thổ nhưỡng VN; khác hẳn với
phân đơn thông thường có tính kiềm hoặc tính axit thì phân DAP được hình thành trên
cơ sở phản ứng trung hòa nên nó là trung tính tốt cho cây và không ảnh hưởng đến thổ
nhưỡng. Có thể bón trực tiếp cho các loại cây từ cây lương thực như lúa ngô khoai sắn
đên cây công nghiệp như phê, hạt tiêu.. phù hợp với cả cây ăn quả, cây cho hoa,
cây lấy lá, cây cảnh ...
Nhu cầu phân bónc ta khá lớn. Việc đáp ứng đ nhu cầu trong nước
có thể xuất khẩu ra nước ngoài đang là nhiệm vụ của ngành sản xuất phân bón nước ta
hiện nay. Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM ra đời góp phần đảm bảo an ninh
lương thực, an sinh xã hội.
Nội dung Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH MTV DAP- VINACHEM này
tập trung vào quá trình công nghệ, thiết bị sản xuất tại Công ty.
Báo cáo thực tập được viết dựa trên kiến thức thực tế khi thực tập và tham khảo
các tài liệu về quy trình kỹ thuật của các nhà máy SA, PA và DAP.
Mặc đã cố gắng m hiểu nhưng do thời gian thực tập hạn chế cho nên báo
cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót nhất định, em rất mong được sự góp ý của các
thầy cô.
Hà Nội, ngày 31/ 01/2013
Sinh viên
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH MTV - VINACHEM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH MTV - VINACHEM - Người đăng: lehoanglongbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH MTV - VINACHEM 9 10 710