Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TẾ,THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Được đăng lên bởi congkhecrystal-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN
KHOA CƠ KHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU THỰC TẾ,THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN VĂN THẠNH
Sinh viên thực hiện:

LÊ CÔNG KHÊ

Ngành : CƠ KHÍ
Lớp

:

A11C

MSSV : A11C_09
Khoá

: 2011-2014

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2014

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN
KHOA CƠ KHÍ
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÌM HIỂU THỰC TẾ,THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN VĂN THẠNH
Sinh viên thực hiện: LÊ CÔNG KHÊ
Ngành : CƠ KHÍ
Lớp : A11C
MSSV : A11C_09
Khoá : 2011-2014
TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TẾ,THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH - Người đăng: congkhecrystal-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TẾ,THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 9 10 909