Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập xí nghiệp công ty yamaha motor việt nam

Được đăng lên bởi kien-le-trung
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4131 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Mục lục

Lời nói đầu.........................................................................................................................
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH YAMAHA Motor Việt
Nam.......................................................................................................................................
II. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH YAMAHA Motor Việt
Nam.......................................................................................................................................
1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Yamaha Motor Việt Nam...............
2. 5S Những hoạt động và các chỉ tiêu hoạt động của YAMAHA............................
III. Các sản phẩm của Công ty...........................................................................................
IV.Các phân xưởng của nhà máy......................................................................................
V. Trang thiết bị công nghệ - Sản phẩm ..........................................................................
VI. Kết luận........................................................................................................................

1

Lời nói đầu
Thực tập xí nghiệp là một trong những chương trình đào tạo chung của các trường cao
đẳng, đại học nói chung và trường Đại học Điện lực nói riêng. Đây cũng là một bước
quan trọng của một sinh viên năm cuối để cso thể tự liên hệ, tham gia vào quá trình sản
xuất của Xí nghiệp áp dụng kiến thức đã thu được áp ụng vào quá trình sản xuất, nơi sinh
viên thực tập, đồng thời qua đó xũng là cơ hội cho sinh viên thấy được sự khác nhau cơ
bản giữa quá trình sản xuất và quá trình dạy học trong trường, tiền đề cơ bản sau khi ra
trường có thể thích nghi tốt hơn, hiệu quả hơn, cũng thấy được khả năng thực tế của Học
sinh, Sinh viên để từ đó có thể thự hoàn thiện trước khi ra trường tham gia vào sản xuất
của Xí nghiệp.
Nhận thức được việc đó trong quá trình thực tập em đã không ngừng cố gắng tìm tòi,
học hỏi, tham gia vào sản xuất tại công ty TNHH YAMAHA Motor Việt Nam, tìm hiểu
về cơ cấu, tổ chức, bố trí, cơ bản nhất về quy trình sản xuất, cũng như các trang thiết bị
công nghệ tại nơi thực tập.
Qua thời gia thực tập xí nghiệp 2 tuần( 13/8 – 29/8) dưới dự hướng dẫn chỉ bảo hết
sức tận tình của các anh chị trong Công ty, cộng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em
đã thu được những kết quả nhất định và đã hoàn thành tốt thời gian thực tập Xí nghiệp.
Xin trân thành c...
Mục lục
Lời nói đầu.........................................................................................................................
I. Lịch sử hình thành phát triển của công ty TNHH YAMAHA Motor Việt
Nam.......................................................................................................................................
II. Lịch sử hình thành phát triển của công ty TNHH YAMAHA Motor Việt
Nam.......................................................................................................................................
1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Yamaha Motor Việt Nam...............
2. 5S Những hoạt động và các chỉ tiêu hoạt động của YAMAHA............................
III. Các sản phẩm của Công ty...........................................................................................
IV.Các phân xưởng của nhà máy......................................................................................
V. Trang thiết bị công nghệ - Sản phẩm ..........................................................................
VI. Kết luận........................................................................................................................
1
Báo cáo thực tập xí nghiệp công ty yamaha motor việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập xí nghiệp công ty yamaha motor việt nam - Người đăng: kien-le-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập xí nghiệp công ty yamaha motor việt nam 9 10 536