Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo vật liệu

Được đăng lên bởi Tạ Nguyễn Thông
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 4: Chọn thép và xác định quy trình nhiệt luyện để chế tạo một
trong các chi tiết sau:
Nhóm chọn bánh răng hộp số dùng cho xe tải hạng nhẹ làm chi tiết nhiệt
luyện

Bánh răng hộp số trong xe tải nhẹ
1.




Phân tích điều kiện làm việc :
Bánh răng hộp số làm việc trong môi trường chịu tải trọng tĩnh
và va đập mạnh.
Bề mặt bị mài mòn khi làm việc bị ma sát hay cọ sát, chịu ứng
suất lớn, lõi chịu ứng suất uốn.



Vùng chân răng dễ bị phá huỷ.



Chi tiết máy làm việc dưới tải trọng thay đổi theo chu kỳ.

Do điều kiện làm việc như trên nên ta đặt ra các yêu cầu về vật liệu
như sau:



Bề mặt răng phải có độ bền tiếp xúc cao,
Răng có độ bền mỏi cao, kết hợp với các chỉ tiêu độ bền, độ dẻo
và độ dai va đập (cơ tính tổng hợp).

2 . Chọn mác thép để chế tạo bánh răng hộp số:
Đối với yêu cầu làm việc cầu chi tiết như trên ta chọn thép
thấm cácbon -20CrMo.
Bánh răng hộp số trong xe tải trọng nhẹ được làm bằng thép thấm
cácbon. Ưu điểm của cách chế tạo này là:


Đảm bảo bánh răng chịu tải trọng tĩnh và va đập tương đối cao,
bề mặt có thể bị mài mòn.





Sau khi thấm cacbon trong lò liên tục ( dùng khí thiên nhiên, khí
thu nhiệt và amoniac ) ở nhiệt độ 880 – 980 º C, bánh răng được tôi
trực tiếp trong dầu nóng, bể muối ở nhiệt độ 160 – 250 ºC.
Cách chế tạo như vậy có thể rút ngắn được thời gian và nhiệt độ
thấm , nâng cao tính chống mài mòn và giảm độ biến dạng .

Ta thấy thép thấm cacbon hoàn toàn phù hợp để chế tạo chi tiết
bánh răng hộp số .
2.1 Thành phần hoá học của mác thép trên là :
Mác thép trên bao gồm những thành phần sau :
%C = 0,17 – 0,23
% Si ≤ 0,40
%Mn = 0,70 – 1,00
%P ≤ 0,035
%S ≤ 0,035
%Cr = 0,3 – 0,6
%Mo = 0,15 – 0,2
2.2 Cơ sở để chọn mác thép với thành phần như trên :




Bề mặt bánh răng chịu ứng suất lớn , chịu mài mòn khi ma sát
hay cọ sát , tiếp xúc với môi trường và có thể bị ăn mòn khi làm
việc .
Đòi hỏi bề mặt có độ cứng và tính chống mài mòn trong khi lõi
vẫn đảm bảo độ bền và dẻo dai chịu va đập tốt. Muốn vậy ta phẩi
biến đổi tổ chức của lớp bề mặt .

Ta thường dùng thép có hàm lượng Cr 0,5% hay 1,00 % chủ
yếu để cải thiện tính tôi ( tôi được trong dầu ) và nâng cao được một
phần độ thấm tôi . Nếu chỉ dùng thép Cr thì chỉ làm được các chi tiết

máy nhỏ (đường kính 20 – 40 ) và hình dạng tương đối phức tạp như
bánh răng. Chúng có thể đạt được yêu cầu cao hơn sau khi hoá tốt
800 – 950 MPa .
Nhưng nhược điểm là bị giòn ram loại II khi ram cao nên sau khi ram
thường làm nguội trong dầu ( thay vì không khí ) . Tuy nhiên khi t...
Bài tập 4: Chọn thép và xác định quy trình nhiệt luyện để chế tạo một
trong các chi tiết sau:
Nhóm chọn bánh răng hộp số dùng cho xe tải hạng nhẹ làm chi tiết nhiệt
luyện
nh răng hộp strong xe tải nh
1. Phân tích điều kiện làm việc :
nh răng hộp sm việc trong i trường chịu tải trọng tĩnh
va đập mạnh.
Bề mặt bmài mòn khim vic b ma sát hay cọ sát, chịung
suất lớn, lõi chịu ứng suất uốn.
ng cn răng dễ bphá huỷ.
Chi tiếtym việc dưới tải trọng thay đổi theo chu kỳ.
Do điều kiệnm việc n trên nên ta đặt ra c u cầu về vật liệu
như sau:
Bề mặt răng phải đbền tiếpc cao,
ng có độ bền mỏi cao, kết hợp với c chỉ tiêu độ bn, độ dẻo
đdai va đập (cơ nh tổng hợp).
2 . Chọn mác thép đchế tạo bánh ng hộp số:
Đối với yêu cầum vic cầu chi tiết như tn ta chọn tp
thấm cácbon -20CrMo.
nh răng hộp strong xe tải trọng nhđượcm bằng tp thấm
cbon. Ưu đim của cách chế tạo này là:
Đảm bảo nh ng chịu tải trọng tĩnh va đập tương đối cao,
bề mặt có thể bi n.
Báo cáo vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo vật liệu - Người đăng: Tạ Nguyễn Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo vật liệu 9 10 663