Ktl-icon-tai-lieu

Bảo dưỡng bơm chìm

Được đăng lên bởi khuongduy1088
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
Công ty Xương Minh hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm

bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
1 Bảo dưỡng
Sau mỗi ca vận hành, công nhân vận hành phải tiến hành bảo dưỡng theo nội dung sau:
a) Lau chùi, vệ sinh toàn bộ thiết bị cơ, điện chính và mặt bằng nơi làm việc;
b) Xử lý các chỗ rò rỉ nước, dầu;
c) Xiết chặt các bulông, đai ốc ở các bộ phận máy bị rung;
d) Thu dọn đồ nghề để vào nơi quy định;
e) Ghi chép đầy đủ những hiện tượng hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường của thiết bị chưa được xử lý
vào sổ vận hành và sổ giao ca.
2 Sửa chữa tổ máy bơm chìm
2.1 Sửa chữa nhỏ
2.1.1 Cứ sau 4 000 giờ nhưng không quá một năm phải có một lần kiểm tra và sửa chữa nhỏ máy bơm chìm.
2.1.2 Công tác sửa chữa nhỏ bao gồm cả việc kiểm tra và sửa chữa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định
tại 4.3.1 và các quy định sau:
a) Đo điện trở của động cơ điện:
- Đo điện trở của các cuộn dây (pha - pha);
- Đo điện trở của cuộn dây với đất (pha - đất);
b) Nếu cáp có hiện tượng không bình thường, phải đo điện trở của dây cáp với đất;
c) Đo điện trở của các cảm biến nhiệt cuộn dây của mô tơ điện với đất (trừ cảm biến nhiệt ổ lăn);
d) Dùng một ôm kế (không được dùng máy phát tay quay - mêgôm mét) để đo điện trở R của cảm biến nhiệt,
đảm bảo độ cách điện giữa các lõi dây của cảm biến nhiệt lớn hơn 100  và nhỏ hơn 120  (100  < R < 120
);
e) Kiểm tra các tiếp điểm đầu nối cáp;
f) Đo và kiểm tra cáp tiếp đất, chỉ số điện trở cách điện giữa cáp nối đất và thân bơm phải nhỏ hơn 1 .
2.1.3 Nếu tổ máy bơm chìm được kéo lên để bảo quản trong nhà trạm thì nên kết hợp tháo và kiểm tra dầu
trong khoang mô tơ để đánh giá tình trạng gioăng cơ khí và gioăng tĩnh. Phương pháp kiểm tra như sau:
a) Kiểm tra bằng định lượng: nếu lượng dầu tháo ra còn ít hơn lượng dầu đổ vào ban đầu thì chất lượng gioăng
làm kín còn đảm bảo;

2) Kiểm tra bằng định tính: nếu dầu tháo ra trên mặt có những vết loang chứng tỏ đã có nước xâm nhập vào
khoang chứa dầu, cần phải kiểm tra xem xét lại các gioăng làm kín, đặc biệt là gioăng làm kín cơ khí và phải
thay dầu mới.
2.1.4 Kiểm tra và vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị điện như áptômát, công tắc tơ, rơ le…
2.2 Sửa chữa lớn
2.2.1 Cứ sau 16 000 giờ nhưng không quá 5 năm một lần phải tiến hành kiểm tra sửa chữa lớn máy bơm chìm.
2.2.2 Nội dung công tác sửa chữa lớn bao gồm các nội dung quy định từ 5.2.1.2 đến 5.2.1.4 và thêm các công
việc sau:
a) Kéo máy bơm chìm lên đặt ổn định trên gian sửa chữa;
b) Tháo dầu trong...
Bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
Công ty Xương Minh hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
1 Bảo dưỡng
Sau mỗi ca vận hành, công nhân vận hành phải tiến hành bảo dưỡng theo nội dung sau:
a) Lau chùi, vệ sinh toàn bộ thiết bị cơ, điện chính và mặt bằng nơi làm việc;
b) Xử lý các chỗ rò rỉ nước, dầu;
c) Xiết chặt các bulông, đai ốc ở các bộ phận máy bị rung;
d) Thu dọn đồ nghề để vào nơi quy định;
e) Ghi chép đầy đủ những hiện tượng hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường của thiết bị chưa được xử lý
vào sổ vận hành và sổ giao ca.
2 Sửa chữa tổ máy bơm chìm
2.1 Sửa chữa nhỏ
2.1.1 Cứ sau 4 000 giờ nhưng không quá một năm phải có một lần kiểm tra và sửa chữa nhỏ máy bơm chìm.
2.1.2 Công tác sửa chữa nhỏ bao gồm cả việc kiểm tra và sửa chữa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định
tại 4.3.1 và các quy định sau:
a) Đo điện trở của động cơ điện:
- Đo điện trở của các cuộn dây (pha - pha);
- Đo điện trở của cuộn dây với đất (pha - đất);
b) Nếu cáp có hiện tượng không bình thường, phải đo điện trở của dây cáp với đất;
c) Đo điện trở của các cảm biến nhiệt cuộn dây của mô tơ điện với đất (trừ cảm biến nhiệt ổ lăn);
d) Dùng một ôm kế (không được dùng máy phát tay quay - mêgôm mét) để đo điện trở R của cảm biến nhiệt,
đảm bảo độ cách điện giữa các lõi dây của cảm biến nhiệt lớn hơn 100 và nhỏ hơn 120 (100 < R < 120
);
e) Kiểm tra các tiếp điểm đầu nối cáp;
f) Đo và kiểm tra cáp tiếp đất, chỉ số điện trở cách điện giữa cáp nối đất và thân bơm phải nhỏ hơn 1 .
2.1.3 Nếu tổ máy bơm chìm được kéo lên để bảo quản trong nhà trạm thì nên kết hợp tháo và kiểm tra dầu
trong khoang mô tơ để đánh giá tình trạng gioăng cơ khí và gioăng tĩnh. Phương pháp kiểm tra như sau:
a) Kiểm tra bằng định lượng: nếu lượng dầu tháo ra còn ít hơn lượng dầu đổ vào ban đầu thì chất lượng gioăng
làm kín còn đảm bảo;
Bảo dưỡng bơm chìm - Trang 2
Bảo dưỡng bơm chìm - Người đăng: khuongduy1088
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảo dưỡng bơm chìm 9 10 988