Ktl-icon-tai-lieu

Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô

Được đăng lên bởi Long Coi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô

Những vấn đề cần quan tâm của việc bảo dưỡng hệ thống điện ô tô là accu,máy phát, và máy khởi
động

I. ACCU
1. Các hư hỏng của accu:
a. Các tấm cực bị sunfat hóa:
Sunfát hóa là sự hình thành lớp tinh thể của chì sunfat màu trắng trên bề mặt
các tấm cực, nguyên nhân do nạp điện thiếu thường xuyên, bảo quản với
dung dịch điện phân không được nạp điện, accu phóng điện quá giới hạn cho
phép, mức dung dịch điện phân thấp và tỷ trọng cao.
Accu phóng điện nhanh khi có phụ tải là dấu hiệu của hiện tượng các tấm cực
bị sunfat hóa cục bộ. Accu bị sunfat hóa thì khi nạp điện nhiệt độ và điện áp
đều tăng nhanh, bọt khí thoát ra nhiều nhưng tỷ trọng dung dịch tăng lên rất
ít hiện tượng này xem như là nạp điện không vào.
b. Các tấm cực bị ngắn mạch:
Nguyên nhân do sự nhét đầy các hạt hoạt tính vào kẽ các tấm cực và hư hỏng
của tấm cách.
c. Các tấm cực bị cong vênh, nứt:
Nguyên nhân:
-Nạp điện quá mức, tiếp tục nạp điện khi accu đã đầy điện.
-Ngắn mạch giữa các tấm cực.
-Tỷ trọng và nhiệt độ dung dịch điện phân quá cao.
-Accu cố định không chặt trên máy, bị rung động khi làm việc.
d. Tự phóng điện:
Nguyên nhân:
-Ngắn mạch , tấm cực bẩn hoặc trên bề mặt accu có chứa dung dịch điện
phân.
-Ngắn mạch bên trong do tấm cách bị hỏng hoặc chất hoạt tính bị rơi rụng.
-Phát sinh dòng điện cục bộ bên trong accu: tạp chất bên trong accu làm thay

đổi điện thế các vùng trong accu.
-Tỷ trọng dung dịch điện phân không đồng nhất: do hiện tượng lắng làm cho
nồng độ dung dịch điện phân ở phần đáy accu cao hơn phát sinh khác nhau về
điện thế.
e. Thay đổi cực tính của các tấm cực:
Khi điện lượng bên trong accu giảm và sau đó hồi điện trở lại, sẽ làm thay đổi
cực tính của tấm cực.
2. Bảo dưỡng Accu:
a. Bảo dưỡng cấp 1:
Vệ sinh vỏ bình và xem xét bên ngoài, thông các lỗ thông hơi hoặc ở nút.
Kiểm tra độ bắt chặt các đai chằng, kiểm tra các đầu đấu dây và bôi mỡ vào
các đầu cực.
Kiểm tra mức dung dịch điện phân trong các ngăn và sự rò rỉ của accu.
b. Bảo dưỡng cấp 2:
Ngoài các công việc của bảo dưỡng cấp 1, cần phải kiểm tra tỷ trọng dung
dịch, khả năng làm việc và mức độ nạp điện của accu, nếu có hư hỏng thì phải
sửa chữa ngay.
c. Bảo dưỡng theo ...
Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô
Những vấn đề cần quanm của việc bảo dưỡng hệ thống điện ôlà accu,máy phát, và máy khởi
động
I. ACCU
1. Các hư hỏng của accu:
a. Các tấm cực bị sunfat hóa:
Sunfát hóa là sự hình thành lớp tinh thể của chì sunfat màu trắng trên bề mặt
các tấm cực, nguyên nn do nạp điện thiếu thường xun, bảo quản với
dung dịch điện phân không được nạp điện, accu phóng điện quá giới hạn cho
phép, mức dung dịch điện phân thấp và tỷ trọng cao.
Accu phng điện nhanh khi có phụ tải là dấu hiệu của hiệnợng các tấm cực
bị sunfat hóa cục bộ. Accu bị sunfat hóa thì khi nạp điện nhiệt độ và điệnp
đều tăng nhanh, bọt khí thoát ra nhiều nhưng ttrọng dung dịch tăng lên rất
ít ḥn tượng này xem như là nạp điện kng vào.
b. Các tấm cực bị ngắn mạch:
Nguyên nn do sự nhét đầy các hạt hoạt tính vào kẽ các tấm cực và hư hỏng
của tấm cách.
c. Các tấm cực bị cong vênh, nứt:
Nguyên nn:
-Nạp điện quá mức, tiếp tục nạp điện khi accu đã đầy điện.
-Ngắn mạch giữa các ́m cực.
-Tỷ trọng và nhiệt độ dung dịch điện pn quá cao.
-Accu cố định kng chặt tn máy, bị rung động khi làm ṿc.
d. Tự phóng điện:
Nguyên nn:
-Ngắn mạch , tấṃc bẩn hoặc trên bề mặt accu có chứa dung dịch điện
phân.
-Ngắn mạch bên trong do tấm cách bị hỏng hoặc chất hoạt tính bị rơi rụng.
-Phát sinh dòng điện cục ̣ bên trong accu: tạp ćt bên trong accu làm thay
Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô - Trang 2
Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô - Người đăng: Long Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảo dưỡng hệ thống điện ôtô 9 10 117