Ktl-icon-tai-lieu

Bảo dưỡng ô tô

Được đăng lên bởi tuyenlemanh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1 :
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE Ô TÔ
I-KHÁI NIỆM CHUNG :
Xe ô tô là một trong những phương tiện giao thông đường bộ chủ yếu. Nó có tính cơ
động cao và phạm vi hoạt động rộng.
II-PHÂN LOẠI XE Ô TÔ :
1-Theo số chỗ ngồi và tải trọng :
- Giấy phép lái xe B1 – B2 : du lịch – tải dưới 3.5 tấn.
- Giấy phép lái xe C : tải trên 3.5tấn.
- Giấy phép lái xe D : Khách dưới 30 chổ.
- Giấy phép lái xe E : Khách trên 30 chổ.
- Giấy phép lái xe F : Tải kéo rơmoóc trên 7.5tấn.
2-Theo loại nhiên liệu sử dụng :
Theo loại nhiên liệu sử dụng ô tô chia thành các loại :
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu xăng;
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu dầu;
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu khí gas;
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu điện năng.
3-Theo công dụng :
Theo công dụng ô tô được chia thành các loại :
-Ôtô chở khách.
-Ô tô chở hàng.
-Các loại ôtô chuyên dùng (như ôtô cứu thương,cứu hoả - ôtô phun nước – v…v...)
III-CẤU TẠO CHUNG CỦA XE Ô TÔ :
Xe ô tô bao gồm 03 phần chính : động cơ – gầm – điện.
-Động cơ ô tô : là nguồn lực chủ yếu của ôtô. Hiện nay sử dụng phổ biến nhất là
động cơ đốt trong 4 kỳ.
-Gầm ô tô bao gồm có :
+Hệ thống truyền lực.
+Hệ thống chuyển động.
+Hệ thống điều khiển.
-Hệ thống điện gồm :
+Hệ thống đánh lửa.
+Hệ thống khởi động.
+Hệ thống tín hiệu chiếu sáng.
+Hệ thống đo lường.

1

Bài 2 :
CẤU TẠO ĐỘNG CƠ Ô TÔ
I.KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ÔTÔ :
Động cơ là nguồn động lực của ô tô.
Hiện nay trên ôtô thường dùng lạo động cơ đốt trong.
Động cơ đốt trong là loại động cơ nhiệt (động cơ biến nhiệt năng thành cơ năng).
Tuỳ theo cách phân loại có các loại động cơ sau :
- Theo nguyên liệu sử dụng, có các loại:
Động cơ xăng, động cơ Diesel, động cơ gas.
- Theo chu trình làm việc có các loại :
Động cơ 4 kỳ, động cơ 2 kỳ.
- Theo số xy lanh có các loại :
3 xy lanh, 4 xy lanh, 5 xy lanh, 6 xy lanh, 8 xy lanh…
- Ngoài ra còn nhiều cách phân loại khác…
II-ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ :
1.Sơ đồ cấu tạo:

Hệ thống
phân phối khí

Pít tông
Xi lanh
Thanh truyền

Trục khuỷu

Cacte
Sơ đồ nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong
kiểu píttông một xi lanh

2

2.Một số định nghĩa dùng cho động cơ đốt trong:
- Điểm chết trên (ĐCT): Là vị trí đỉnh pít tông khi pít tông ở xa tâm trục khuỷu nhất.
- Điểm chết dưới (ĐCD): Là vị trí đỉnh pít tông khi pít tông ở gần tâm trục khuỷu nhất
- Hành trình piston (S): Là khoảng chạy của pít tông từ ĐCT đến ĐCD hoặc ĐCD đến
ĐCT.
- Chu trình công tác: Là toàn bộ quá trình ra trong xy lanh động cơ để thực hiện một
lần nổ (một lần sinh công).
- Kỳ : Là một phần của chu trình công tác, khi pít tôn...
1
Bài 1 :
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE Ô TÔ
I-KHÁI NIỆM CHUNG :
Xe ô một trong những phương tiện giao thông đường bộ chủ yếu. tính
động cao và phm vi hoạt động rộng.
II-PHÂN LOẠI XE Ô TÔ :
1-Theo số chỗ ngồi và tải trọng :
- Giấy phép lái xe B1 – B2 : du lịch – tải dưới 3.5 tấn.
- Giấy phép lái xe C : tải trên 3.5tấn.
- Giấy phép lái xe D : Khách dưới 30 chổ.
- Giấy phép lái xe E : Khách trên 30 chổ.
- Giấy phép lái xe F : Tải kéo rơmoóc trên 7.5tấn.
2-Theo loại nhiên liệu sử dụng :
Theo loại nhiên liệu sử dụng ô tô chia thành các loại :
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu xăng;
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu dầu;
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu khí gas;
-Xe ô tô sử dụng nguyên liệu điện năng.
3-Theo công dụng :
Theo công dụng ô tô được chia thành các loại :
-Ôtô chở khách.
-Ô tô chở hàng.
-Các loại ôtô chuyên dùng (như ôtô cứu thương,cứu hoả - ôtô phun nước – v…v...)
III-CẤU TẠO CHUNG CỦA XE Ô TÔ :
Xe ô tô bao gồm 03 phần chính : động cơ – gầm điện.
-Động ô : nguồn lực chủ yếu của ôtô. Hiện nay sử dụng phbiến nhất là
động cơ đốt trong 4 kỳ.
-Gầm ô tô bao gm có :
+Hệ thống truyền lực.
+Hệ thống chuyển động.
+Hệ thống điều khiển.
-Hệ thống điện gồm :
+Hệ thống đánh lửa.
+Hệ thống khởi động.
+Hệ thống tín hiệu chiếu sáng.
+Hệ thống đo lường.
Bảo dưỡng ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo dưỡng ô tô - Người đăng: tuyenlemanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bảo dưỡng ô tô 9 10 255